Основні завдання дослідження ефективності роботи системи регулювання швидкості внутрішньотрубного пристрою

Автор(и)

  • Я. Р. Порада ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

Регулювання швидкості, діагностика, гідравлічні системи.

Анотація

Розглянуто базові принципи та обмеження методів діагностики газопроводів з допомогою внутріш-
ньотрубних пристроїв. Обґрунтована необхідність встановлення системи автоматичного регулювання
швидкості дефектоскопів, яка створює умови для якісного знімання діагностичних даних. Базуючись на
опублікованих наукових дослідженнях пояснено важливість підтримування швидкості у заданих межах під
час використання таких пристроїв. Описано склад та функції елементів існуючих систем автоматичного
регулювання швидкості на основі відомих конструкцій інтелектуальних поршнів. Спираючись на патентну
документацію, виділені, проаналізовані та класифіковані перспективні напрямки для підвищення ефектив-
ності роботи дефектоскопів. Запропоновано нову схему взаємодії елементів системи регулювання швид-
кості діагностичних пристроїв, що забезпечить збільшення тривалості автономної роботи і підвищить її
ефективність. Висунуто і обґрунтовано можливість генерування енергії під час роботи внутрішньотруб-
ного пристрою за допомогою перетворення механічної енергії руху на гідравлічну або електричну. Наведено
основні технологічні та конструктивні вимоги, які необхідно задовольнити при проектуванні нових внут-
рішньотрубних пристроїв. Представлена і описана гідравлічна схема, яка буде базовою для проведення
майбутніх досліджень. Сформульовано основні тези наукових досліджень для перевірки пропонованих
конструкцій таких систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Іваник Є.Б. Досвід діагностування магіс-
тральних газопроводів ДК «Укртрансгаз» за
допомогою внутрішньотрубних інспекційних
поршнів / Є.Б. Іваник // Трубопровідний транс-
порт. – 2010. - №5. – С. 9-11.
2 Грудз В.Я. Стендові експериментальні
дослідження динаміки руху поршня в трубо-
проводі / В.Я. Грудз, І.І.Капцов, Я. В. Дорош-
щенко // Розвідка та розробка нафтових та газо-
вих родовищ. – 2005. - №4. – С. 95-98.
3 Подгорбунских А.М. Устройства для ав-
томатического регулирования скорости движе-
ния внутритрубных снарядов-дефектоскопов /
А.М.Подгорбунских // Дефектоскопия. – 2008. -
№5. – С. 54-64.
4 Thuenemann U. Control your speed. // The
Australian pipeliner. August, 2003. p. 24-28.
5 Магнитный инспекционный снаряд с
технологией поперечного намагничивания
(RoCorr·MFL) [Електронний ресурс]:
http://www.roseninspection.ru/
Inspection+and+Services/In-Line+Inspection/
Metal+Loss/RoCorr%C2%B7MFL/
6 Патент 6190090 US. Apparatus for use in a
pipeline.2001
7 Патент 6098231 US. Pipeline pigs. 2000
8 Патент 5208936 US. Variable speed pig for
pipelines. 1993
9 Патент 4769598 US. Apparatus for electromagnetically
testing the walls of pipeline. 1988.
10 Патент 4388871 US. Speed control system
for a pipeline inspection vehicle.1983.
11 Cordell J., Vanzant H. The pipeline
pigging handbook. – Texas: Clarion 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-27

Як цитувати

Порада, Я. Р. (2012). Основні завдання дослідження ефективності роботи системи регулювання швидкості внутрішньотрубного пристрою. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 98–105. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/148

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ