Методика визначення довговічності елементів бурильної колони в умовах вібраційного навантажування

Автор(и)

  • М. В. Лисканич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. І. Артим ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. С. Гриджук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. П. Джус ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

бурильна колона, вібрація, напруження, довговічність.

Анотація

На бурильну колону в процесі її експлуатації діють різні види навантажень, в тому числі і вібраційні.
На підставі багаторічного досвіду експлуатації бурильних колон, теоретичних та експериментальних до-
сліджень встановлено, що руйнування конструктивних елементів бурильної колони під дією вібраційного
навантаження має втомний характер. В зв’язку з цим актуальною є проблема визначення довговічності
елементів бурильної колони під час її вібрації.
У статті запропоновано методику розрахунку та основні аналітичні залежності для оцінки довговіч-
ності елементів бурильної колони в умовах вібраційного навантажування. У стислій формі подано алго-
ритм розрахунку, який включає в себе структурний аналіз бурильної колони, спектральний аналіз процесу
вібрації, аналіз динаміки, міцності та довговічності елементів бурильної колони і наведено приклад засто-
сування запропонованої методики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Огородников П.И. Вибросостояние бури-
льной колонны в процессе углубления скважи-
ны / П.И. Огородников, Н.А. Реймерс. – Ивано-
Франковск, изд-во ИФИНГ, 1986. – 11 с. – Деп.
в УкрНИИНТИ, 14.07.86.
2 Балицкий В.П. Экспериментальные исс-
ледования высокочастотных продольных коле-
баний бурильной колонны / В.П. Балицкий //
Обзор. информ. ВНИИОЭНГ, 1979. — №11. –
С. 9-11. – Сер. Машины и нефтяное оборудова-
ние.
3 M. Veidt, A. Berezovski “Design And
Application Of A Drill Pipe Fatigue Test Facility”
Division of Mechanical Engineering, University of
Queensland, Brisbane, QLD 4072, 2004.
4 João Carlos Ribeiro PlácidoI, *; Paulo Emílio
Valadão de MirandaII; Theodoro Antoun NettoIII;
Ilson Paranhos PasqualinoIII, *; Guilherme Farias
MiscowII; Bianca de Carvalho PinheiroIII “Fatigue
analysis of aluminum drill pipes” Received: July
19, 2004; Revised: October 20, 2005.
5 CFat Computes Pipe Stress Before, During,
After Drilling // Upstream Technology. Excerpt
from July 2007. Volume 2. Number 7.
6 Гриджук Я.С. Моделювання поздовжніх
коливань бурильної колони в середовищі
MapleSim / Я.С. Гриджук // Вібрація в техніці і
технологіях. – 2011. – №1. – С. 80-87.
7 Симонов В.В. Влияние колебательных
процесов на работу бурильного інструмента /
В.В. Симонов, Е.К. Юнин. – М.: Недра, 1977. –
216 с.
8 Балюк Б.К. Вибрационная прочность
двигателей внутреннего сгорания / Б.К. Балюк.
– Киев: Наукова Думка, 1983. – 104 с.
9 Лисканич М.В. Оцінка впливу згиналь-
них навантажень та вібрацій на напружений
стан бурильної колони / М.В. Лисканич,
Я.С. Гриджук, І.Й. Попадюк // Розвідка і розро-
бка нафтових і газових родовищ. – Івано-
Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. – Вип. 38 (Том 8).
– С. 56-61.
10 Добрынин С.А. Методы автоматизиро-
ванного исследования вибрации машин: Спра-
вочник / С.А. Добрынин, М.С. Фельдман,
Г.И. Фирсов. – М.: Машиностроение, 1987. –
224 с.
11 Лисканич М.В. Оцінка математичних
моделей розрахунку довговічності елементів
бурильної колони / М.В. Лисканич, Я.С. Гри-
джук, Б.Д. Борисевич // Науковий вісник
ІФНТУНГ. – 2002. – № 2(3). – С. 48-52.
12 Лисканич М.В. Розрахунок показників
надійності елементів КНБК при змінних наван-
таженнях / М.В. Лисканич, Я.С. Гриджук,
А.П. Джус // Розвідка і розробка нафтових і га-
зових родовищ: держ. міжвід. наук. – техн. зб. –
Івано-Франківськ, 2001. – С. 256-260. – (Серія
“Методи і засоби технічної діагностики”;
вип. 38 (Том 8).
13 Щербюк Н.Д. Накопление усталостных
повреждений в резьбовых соединениях буриль-
ных колонн при нерегулярном нагружении /
Н.Д. Щербюк, Ю.В. Дубленич, М.В. Лисканич
// Обзор. информ. ВНИИОЭНГ, 1985. – Вып.
12. – С. 15-20. – Сер. Машины и нефтяное обо-
рудование.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-27

Як цитувати

Лисканич, М. В., Артим, В. І., Гриджук, Я. С., & Джус, А. П. (2012). Методика визначення довговічності елементів бурильної колони в умовах вібраційного навантажування. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 113–119. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/150

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>