Раціональне використання енергії розчиненого газу на пізній стадії розробки родовища

Автор(и)

  • І. М. Купер ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. Д. Михайлюк НДПІ ПАТ «Укрнафта», 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Північний Бульвар ім. Пушкіна, 2,

Ключові слова:

обводнення, тиск насичення, вода, режим розчиненого газу, заводнення, нафто вилу- чення, витиснення.

Анотація

З метою вдосконалення розробки родовищ на пізній стадії розглянуто питання застосування водога-
зової репресії з використанням газу, що розчинений в нафті. Наведено результати експериментального
вивчення впливу розчиненого газу на процеси витиснення нафти в умовах родовищ Прикарпаття. Дослі-
дження проводилися методом фізичного моделювання витиснення нафти водою з пористого середовища. В
результаті встановлено, що заводнення покладів буде більш ефективним у випадку його проведення з са-
мого початку розробки. Заводнення може бути також ефективним на старих виснажених родовищах з
невеликою глибиною залягання.
Обґрунтовано, що в обводнених покладах, у яких пластовий тиск не знижувався до тиску насичення,
доцільним є зниження пластового тиску до значення, якомога нижчого від тиску насичення (здійснювати
форсований відбір). Після цього слід відновлювати нагнітання води з 30-50 % компенсацією. Встановлено,
що з метою підвищення ефективності розробки родовищ, які розробляються на режимі розчиненого газу,
необхідно розпочинати заводнення за пластового тиску, нижчого на 30-70% від тиску насичення нафти
газом. Оптимальним варіантом розробки таких покладів є наявність активних краєвих вод. За їх відсутно-
сті доцільно після початку виділення з нафти газу в законтурну область закачувати воду з компенсацією
відборів від 20% до 40 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Лискевич Е.И. Экспериментальные исс-
ледования процесса комбинированного вытес-
нения нефти водой и газом: Дис… канд. техн.
наук: 05.15.06 / Лискевич Евгений Иванович. –
Ивано-Франковск, 1974. – 151 с.
2 ОСТ 39-195-86 Нефть. Метод определе-
ний коэфициента вытеснения нефти водой в
лабораторных условиях.
3 Эфрос Д.А. Исследование фильтрации
неоднородных систем / Д.А.Ефрос. – М.: Гос-
топтехиздат, 1963. – 351 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Як цитувати

Купер, І. М., & Михайлюк, В. Д. (2012). Раціональне використання енергії розчиненого газу на пізній стадії розробки родовища. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 143–151. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/153

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають