Удосконалення автоматизованої системи керування технологічним процесом масляної десорбції на базі сучасних технічних засобів автоматизації

Автор(и)

  • В. С. Борин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. І. Когутяк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • С. Б. Михайлів ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

масляна десорбція, десорбцій на колона, SCADA-система Trace Mode

Анотація

Для покращення технологічного процесу масляної десорбції важливим є сучасний рівень автоматиза-
ції. Керування процесом масляної десорбції загалом, чітке дотримання норм технологічних режимів і дося-
гнення заданої якості готової продукції; максимальне використання виробничих потужностей апаратів і
обладнання; зменшення енергоспоживання, забезпечення ритмічності виробництва – все це досягається
застосуванням новітніх мікропроцесорних засобів автоматизації. Такими засобами є мікропроцесорні
малолокальні контролери фірми «МІКРОЛ», які використовуються для вирішення широкого кола завдань
локального регулювання та програмно-логічного керування.
Описано основні недоліки існуючої технологічної схеми процесу масляної десорбції. Обґрунтовано су-
часні технологічні схеми для даного процесу, на основі чого розроблено нову структурну схему процесу мас-
ляної десорбції. Розроблено програмне забезпечення на базі SCADA-системи Trace Mode для десорбційної
колони .

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 де Векки Д. А. Новый справочник хи-
мика и технолога. Основные свойства неор-
ганических, органических и элементоорганиче-
ских соединений / Д. А. де Векки. – С.-Пб.:
АНО НПО «Мир и Семья», 2002. – 1280 с.
2 Кемпбел Д.М. Очистка и переработка
природных газов / Норман, США 1972. Пер. с
англ. под ред. д-ра техн. наук Гудкова С. Ф. /
Кемпбел Д.М. -М.: «Недра», 1977.- 349 с.
3 Лукас В.А. Теория автоматического
управления: учебник для вузов / Лукас В.А. –
М.: Недра, 1990. – 416 с.
4 Інтернет сторінка:
http://www.gas-journal.ru/gij/
gij_detailed_work.php
5 Інтернет сторінка:
http://www.etckbn.ru/tech_byproduct.html .
6 Руководство по эксплуатации Альфа
v. 1.0.24.
7 Справочная система из дистрибутива
Trace Mode 6.06 Pro

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-25

Як цитувати

Борин, В. С., Когутяк, М. І., & Михайлів, С. Б. (2012). Удосконалення автоматизованої системи керування технологічним процесом масляної десорбції на базі сучасних технічних засобів автоматизації. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 166–172. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/156

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають