Експлуатаційні критерії перспектив газоносності на завершальній стадії розробки великих родовищ у відкладах P1–C33 в ДДЗ на прикладі Кегичівського ГКР

Автор(и)

  • С. В. Кривуля Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Червоношкільна наб., 20

Ключові слова:

родовище, масивно-пластова поклад, колектор, запаси газу, видобуток, свердловина.

Анотація

Висвітлено сучасний стан балансових запасів та видобутку газу основних родовищ з масивно-
пластовими газоконденсатними покладами. Через значну величину залишкових запасів актуальним є визна-
чення шляхів оптимізації їх подальшої розробки. На прикладі Кегичівського родовища, де відбувається по-
стійне зростання з часом дренованих запасів та підключення до розробки слабкогазоносних пластів, відо-
бражено засади оптимізації видобутку газу в умовах суттєвої неоднорідності фільтраційно-ємнісних вла-
стивостей порід по розрізу і площі. За результатами переінтерпретації первинних даних ГДС і врахування
даних про численні підключення в роботу нових пластів збільшились ефективні товщини, пористість та
газонасиченість, які використані для побудови карти ємнісного параметра (mha). Побудована карта по-
точного пластового тиску, що виявила приконтурну площу з його доволі високим значенням. Ці карти ста-
ли підставою для аналізу розподілу запасів по площі: початкових та видобутих. Підраховані видобуті запа-
си збігаються з фактичним видобутком, що свідчить про достовірність побудованих карт. Складена кар-
та щільності залишкових запасів, що дає змогу обчислити поточні запаси на будь-якій ділянці родовища,
що важливо для планування видобутку. Визначено перспективні слабозадреновані ділянки, на яких оцінені
поточні запаси газу. Обґрунтовано доцільність подальшого буріння. Визначено кількість та розташування
проектних свердловин та розрахований їх прогнозний дебіт на підставі фільтраційного параметра (kh).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Мухаринская И. А. Литология и коллек-
торскте свойства продуктивных отложений
Кегичевского газового месторождения /
И.А. Мухаринская, О.Ф. Рябых, В.М. Потюкаев
// Нефтяная и газовая промышленность. – 1967.
– № 5. – С. 9-12.
2 Кривуля С.В. Аналіз геологічної будови
та етапів розвідки і розробки масивно-пласто-
вого покладу у відкладах Р1kt – С3
3
верх. Кегичів-
ського ГКР / С.В. Кривуля // Вісник Харків-
ського національного університету імені
В.М. Каразіна. – 2011. – № 986. – С. 38-47.
3 Рассохин Г.В. Завершающая стадия раз-
работки газовых и газоконденсатных месторо-
ждений / Г.В. Рассохин. – М.: Недра, 1977. –
185 с.
4 Аксьонов В.В. Особливості обґрунтуван-
ня систем розробки і прогнозного видобутку
газу із масивно-пластового покладу (на прикла-
ді Кегичівського родовища) / В.В. Аксьонов,
Н.О. Нирко // Проблеми нафтогазової промис-
ловості. – 2006. – № 4. – С. 127-133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-07

Як цитувати

Кривуля, С. В. (2012). Експлуатаційні критерії перспектив газоносності на завершальній стадії розробки великих родовищ у відкладах P1–C33 в ДДЗ на прикладі Кегичівського ГКР. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 189–198. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/158