СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НАДР

Автор(и)

  • Г. І. Рудько Державна комісія України по запасах корисних копалин; 01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 816
  • І. Р. Михайлів ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

категорії, нафта, газ, родовище.

Анотація

Чинна на сьогодні в Україні «Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» (надалі Класифікація) є нормативним документом, що визначає єдині методичні принципи підрахунку, обліку, контролю та управління запасами, які перебувають у надрах. Вона затверджена у 1997 р., а її сучасне представлення пройшло тривалий час свого розвитку. З одного боку, при її розробленні не змогли повністю відійти від спадщини нормативних документів СРСР, коли виділення категорій запасів і ресурсів
виконувалось за ступенем геологічного вивчення, відповідно до стадійності геологорозвідувального процесу. Також у класифікаціях різних років спостерігається збільшення загальної кількості класифікаційних категорій запасів та ресурсів з послабленням вимог щодо їх обґрунтованості, особливо економічної. З іншого боку, зроблена спроба врахувати вимоги і досвід світової нафтогазової спільноти, у класифікаціях яких кількість категорій не збільшувалась, а відбувалась лише подальша диференціація доведених запасів та при
виділенні категорій враховуються комерційні та технологічні чинники.
Відповідно, за Національною класифікацією України виділення класифікаційних категорій запасів та ресурсів відбувається за такими критеріями, як промислове значення, що характеризує їхнє народногосподарське значення; ступінь техніко-економічного вивчення, що характеризує достовірність їхнього визначення; ступінь геологічного вивчення, що визначає факт їхньої присутності у надрах. Тут також відображений зв'язок Класифікації із бізнес-проектами, водночас вона дозволяє інвестору на власний розсуд визначати співвідношення між ступенем геологічного та техніко-економічного вивчення родовища.
Класифікація адаптована до Рамкової класифікації запасів і ресурсів твердих горючих та мінеральних корисних копалин ООН зразка 1997 р. Відповідно вона має рамковий характер, придатна для всіх видів корисних копалин, а зіставлення виділених у Класифікації груп запасів і ресурсів з міжнародними спрощується застосуванням спільної цифрової кодифікації, яка полегшує обмін інформацією. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Под ред. В. С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001. – https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/new
philenc/document/HASH01b0ea7a433b0feb3ff681b0
2 Taylor H. K. Ore reserves, mining and profit // The Canadian mining and metallurgical bulletin. – 1994. – No 983, Vol. 87. – P. 38-16.
3 Рудько Г. І. Національні та міжнародні системи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації:
монографія / Г. І. Рудько, О. В. Нецький, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко. – Київ – Чернівці: Букрек, 2012. – 240 с.
4 Халимов К. Э. Эволюция отечественной классификации запасов нефти и газа / Под ред. Э. М. Халимова. – М.: ООО «Недра-Бизнессцентр», 2003. – 188 с.
5 Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Порядок проведення // Галузевий стандарт України. – К.: Геоінформ, 1999. – 18 с.
6 Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики / Затв. постановою КМУ № 326 від 04.05.1993 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-29

Як цитувати

Рудько, Г. І., & Михайлів, І. Р. (2017). СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НАДР. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 7–14. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/197

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають