ОСОБЛИВОСТІ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ СПОСОБОМ МІКРОТУНЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Т. Ю. Пиріг ІФНТУНГ; 76019, Івано-Франківськ, Карпатська 15
  • Л. Я. Побережний ІФНТУНГ; 76019, Івано-Франківськ, Карпатська 15
  • В. Б. Запухляк ІФНТУНГ; 76019, Івано-Франківськ, Карпатська 15
  • В. Ю. Цюрак ІФНТУНГ; 76019, Івано-Франківськ, Карпатська 15

Ключові слова:

мікротунельний прохідницький комплекс, прохідницька машина, домкратна станція, котлован, бентонітовий розчин.

Анотація

Наведено переваги безтраншейної технології прокладання трубопроводів порівняно з існуючими траншейними способами. Подано опис технології та етапів організації робіт при спорудженні переходів трубопроводів через природні і штучні перешкоди та будівництві підземних інженерних комунікацій міського призначення способом мікротунелювання. Розглянуто особливості проведення технологічних операцій на кожному з етапів виконання робіт. Наведено технологічні схеми, номенклатура і технічні характеристики мікротунельних прохідницьких комплексів провідних світових виробників з гідравлічним, механічним шнековим та пневматичним транспортом розробленого ґрунту із вибою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: учеб. пособие / [Л.И. Быков, Ф.М. Мустафин, С.К. Рафиков и др.]. – Санкт-Петербург: Недра, 2006. – 824 с.
2 Корзун Н.Л. Обоснование применения микротоннелирования для прокладки инженерных сетей на урбанизированных территориях /
Н.Л. Корзун, А.А. Балканов // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2014. – № 1(6). – С. 50-66.
3 Пыриг Т.Ю. Бестраншейная прокладка трубопроводов способом микротоннелирования / Т.Ю. Пыриг, О.И. Савицкий // Трубопроводный транспорт-2017: тезисы докладов XIІ Международной учебно-научно-практической конференции, 24-25 мая 2017 г. / Уфимский государственный нефтяной технический университет; редкол.: Р.Н. Бахтизин, С.М. Султанмагомедов [и др.]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. –
С. 298-300.
4 Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с
применением специального оборудования: ТСН 40-303-2003. – М.: Тоннельная ассоциация России, OOO “ТА Инжиниринг”, 2004. – 72 c.
5 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ: СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013. – М.: ООО Издательство “БСТ”, 2015. – 85 c.
6 Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами: СП 249.1325800.2016. – М.: Минстрой России, 2016. – 98 с.
7 Лернер В.Г. Cовершенствование технологии микротоннелирования при бестраншейной прокладке коммуникаций / В.Г. Лернер, А.Н. Панкратенко, Ю.Е. Соломатин, В.В. Шумаков, Б.А. Валиев //Горный информационноаналитический бюллетень. – 2006. – №10. – С. 384-394.
8 Pellet-Beaucour A.-L. Experimental and analytical study of friction forces during microtunneling operations / A.-L. Pellet-Beaucour, R. Kastner // Tunnelling and Underground Space Technology. – 2002. – V. 17, №1. – P. 83-97.
9 Руководство по применению микротоннелепроходческих комплексов и технологий микротоннелирования при строительстве подземных сооружений и прокладке коммуникаций закрытым способом / [А.Н. Левченко, Б.И. Федунец, Б.А. Картозия и др.]. – М.: МГГУ, 2004. – 87 с.
10 Standard Design and Construction Guidelines for Microtunneling: ASCE/CI 36-15. – Reston: American Society of Civil Engineers, 2015. – 122 p.
11 Bergeson William. Review of long drive microtunneling technology for use on large scale projects / William Bergeson // Tunnelling and underground Space Technology. – 2002. – V. 39. – P. 66-72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-11

Як цитувати

Пиріг, Т. Ю., Побережний, Л. Я., Запухляк, В. Б., & Цюрак, В. Ю. (2017). ОСОБЛИВОСТІ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ СПОСОБОМ МІКРОТУНЕЛЮВАННЯ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 57–66. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/204

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають