ВИЗНАЧЕННЯ ІНЕРТНОСТІ ТА КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МАХОВИХ МАС БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ ПРИ РОТОРНОМУ БУРІННІ

Автор(и)

  • Я. С. Гриджук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727159

Ключові слова:

бурильна колона, бурильний інструмент, кінетична енергія, махова маса, момент інерції.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динамічних явищ у бурильній колоні, виходячи з енергетичних позицій. Тертя викривлених ділянок бурильної колони до стінок свердловини та зміна моменту опору на долоті є основними причинами нерівномірності її обертання. Для обертання бурильної колони із визначеною нерівномірністю затрачається певна кінетична енергія її махових мас. Сформульовано задачу щодо визначення моменту інерції та кінетичної енергії махових мас бурильної колони при роторному бурінні за методом
Ф. Віттенбауера.
Даний метод реалізовано завдяки промисловим дослідженням режимних параметрів буріння свердловини. Для вирішення поставленої задачі проведено дослідження функцій зміни зведеного моменту інерції бурильної колони, зведеного моменту сил та приросту  кінетичної енергії залежно від змінного параметру – глибини свердловини. Шляхом виключення вказаного змінного параметру із залежностей зміни зведеного моменту інерції та приросту кінетичної енергії отримано функцію енергоінерції, за якою визначено момент інерції та кінетичну енергію махових мас бурильної колони. Вирішення поставленої задачі надалі сприятиме пошуку енергоощадних режимів роботи бурильної колони.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Хегай В.К. Управление динамикой бурильной колонны в направленных скважинах: автореф. дисс. на соиск. учен. степени док. техн. наук: спец. 25.00.15 – “Технология бурения и освоения скважин” / В.К.Хегай. – Ухта, 2005. – 45с.
2. Лягов А.В. Динамические компоновки для бурения забойными двигателями: автореф. дисс. на соиск. учен. степени док. техн. наук: спец. 05.02.13 “Машины, агрегаты и процессы” (Нефтегазовая отрасль) / А.В. Лягов. – Уфа, 2005. – 47с.
3. Чудик І.І. Розвиток наукових основ буріння скерованих свердловин з мінімальними втратами енергії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. техн. наук: спец. 05.15.06 “Розробка нафтових та газових родовищ” / І.І Чудик. – Івано-Франківськ, 2011. – 42с.
4. Пукач П.Я. Методи аналізу динамічних процесів у нелінійних неавтономних механічних системах різної структури: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня док. техн. наук: спец. 05.02.09 “Динаміка та міцність машин” / П.Я. Пукач. – Львів, 2014. – 40с.
5. Chien-Min Liao. Experimental and numerical studies of drill-string dynamics: Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, 2011.
6. Mohammed Fayez Al Dushaishi. Investigation of drillstring vibration reduction tools. master of science in petroleum engineering. missouri university of science and technology. 2012.
7. Richard Duff. an experimental and computational investigation of rotating flexible shaft system dynamics in rotary drilling assemblies for down hole drilling vibration mitigation. Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 2013.
8. Gregory William Meyer. investigations into the effects of secondary-frequency additions on slender rotating structures. Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillme of the requirements for the degree of Master of Science. 2014.
9. Liangming Pan. Stability Analysis of the Rotary Drill-String. Phd diss., University of Tennessee, 2014.
10. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин [Текст] / И.И. Артоболевский. – М.: Наука, 1965. – 776 с.
11. Зиновьев В.А. Основы динамики машинных агрегатов [Текст] / В.А. Зиновьев, А.П. Бессонов. – М.: Машиностроение, 1964. – 239 с.
12. Сароян А.Е. Теория и практика работы бурильной колонны / А.Е. Сароян. – М.: Недра, 1990. – 263с.
13. Воробйов М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин [Текст] / М.С. Воробйов. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 190 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-28

Як цитувати

Гриджук, Я. С. (2017). ВИЗНАЧЕННЯ ІНЕРТНОСТІ ТА КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МАХОВИХ МАС БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ ПРИ РОТОРНОМУ БУРІННІ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 67–75. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/207

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ