ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИНЕСЕННЯ РІДИНИ ІЗ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ТВЕРДИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Автор(и)

  • О. Р. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141
  • С. М. Петрущак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141

Ключові слова:

самоглушіння свердловини, піноутворюючі властивості, тверді та рідкі поверхневоактивні речовини, мінералізація, вуглеводневий конденсат, виносна здатність.

Анотація

За результатами лабораторних досліджень проаналізовано вплив мінералізації пластової води, вуглеводневого конденсату, температури на піноутворюючу здатність твердих і рідких поверхнево-активних речовин (ПАР) для винесення рідини із газових і газоконденсатних свердловин. Досліджено виносну здатність твердих і рідких ПАР за різних умов.
Рекомендовано використання різних типів ПАР при різних умовах експлуатації газових і газоконденсатних свердловин зі значним вмістом рідини в продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Гасумов Р.А. Повышение надежности експлуатации нефтяных и газовых скважин за счет применения эффективных технологий / Гасумов Р.А., Шихалиев И.Ю. // Разработка и експлуатация нефтяных и газовых месторождений. – НИПИ "Нефтегаз". – 2011. – №4. – С. 53-58.
2 Кондрат О.Р. Лабораторна установка для дослідження впливу тиску і температури на піноутворюючу здатність розчинів поверхнево-активних речовин //Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвід. наук.- техн. зб. – 1998. – Вип. 35 (Том 3). – С. 3-8. – Серія: Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ.
3 Кондрат О.Р. Лабораторні дослідження впливу тиску і температури на піноутворюючу здатність розчинів поверхнево-активних речовин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвід. наук.-техн. зб. – 1998. – Вип. 35 (Том 3). – С.8-16. – Серія: Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ
4 Кондрат О.Р. Використання поверхневоактивних речовин для винесення рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин
// Матеріали наук.-тех. конф. ”Підвищення ефективності використання поверхнево-активних речовин в нафтогазовидобутку” (Івано-Фран-
ківськ, 27-30 березня 2000 р.). – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – С.41-46.
5 Кондрат О.Р. Використання диспергуючих пристроїв і поверхнево-активних речовин для інтенсифікації винесення рідини з обводнених газових і газоконденсатних свердловин // Матеріали наук.-тех. конф. ”Підвищення ефективності використання поверхнево-активних
речовин в нафтогазовидобутку” (Івано-Франківськ, 27-30 березня 2000 р.). – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – С.46-51.
6 Мазанов С.В. Технологии восстановления и повышения производительности газовых скважин (на примере месторождений Крайнего
Севера): Автореф. дис. ... канд.техн.наук. – Ставрополь, 2005. – 27 с.
7 Джеймс Ли, .Генри В. Никенс, Майкл Уэллс. Эксплуатация обводняющихся газовых скважин. Технологические решения по удалению жидкости из скважин / Пер. с англ. – М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2008. – 384 с.
8 Ягодовский С.И. Разработка и внедрение технологи выноса жидкости с забоев обводненных газовых и газоконденсатных скважин с
помощью брикетов многофункционального действия: Автореф. дис. … канд.техн.наук. – Ивано-Франковск, 1994. – 22 с.
9 Амиян В.А., Амиян А.В. Повышение производительности скважин. – М.: Недра, 1986. – С. 128-130.
10 Гасумов Р.А. Пенные системы для бурения и ремонта скважин / Гасумов Р.А., Калинкин А.В., Гейхман М.Г. – М.: ИРЦ Газпром, 2008 – 269 с.
11 Материалы девятой международной научно-технической конференции "Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна" 10-11.12.2014 г. – С. 33-37.
12 Гасумов Р.А. Техника и технология ремонта скважин: в 2 т. / Гасумов Р.А., Минликаев В.З. – М. : ООО «Газпромэкспо», 2013. – Т.1 – 360 с.
13 Мислюк М.А. Моделювання явищ і процесів у нафтогазопромисловій справі: навч. підруч. / Мислюк М.А., Зарубін Ю.О. – Івано-
Франківськ: Екор, 1999. – 496 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-13

Як цитувати

Кондрат, О. Р., & Петрущак, С. М. (2017). ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИНЕСЕННЯ РІДИНИ ІЗ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ТВЕРДИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 76–83. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/208

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>