Геологічні особливості розвідки і розробки покладів вугільного газу

Автор(и)

  • О. О. Орлов ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

метан, вугільні пласти, геологія, шахта

Анотація

Світові запаси вугільного газу, який складається, в основному, з метану, оцінюються до 260 трлн м3,
зокрема у вугільних пластах Донецького і Львівсько-Волинського басейну – до 25 трлн м3. Інтенсивний роз-
виток видобування метану в Україні є актуальною проблемою з двох причин: по-перше, видобуток метану з
вугільних пластів стане потужним енергоресурсом у загальному енергобалансі України; по-друге, дегазація
вугільних пластів знизить небезпеку роботи шахтарів під час видобування вугілля. Розглядаються геологіч-
ні умови залягання газу у вугільних пластах, методи видобування метану з вугілля и особливості заходів в
процесі виклику припливу газу з вугільного пласта. Наводиться інформація про проведення ядерного вибуху
на шахті Юнком з метою дегазації вугільних пластів, що є дуже небезпечним в екологічному відношенні,
адже дегазація вугільних пластів певною мірою може бути досягнута при бурінні свердловин і видобутку з
них метану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Угольный газ: перспективы добычи и ис-
пользования: http://www.newchemistry.ru/
printletter.php?n_id =6484
2 Метановые миллиарды:
http://minprom.ua/articles/ 38408.html
3 Донецкий угольный бассейн:
http://www.mining-enc.ru/d/doneckij-bassejn/
4 Амиров А.Д. Справочная книга по теку-
щему и капитальному ремонту нефтяных и га-
зовых скважин / К.А. Карапетов, Ф.Д. Лем-
беранский. – М.: Недра, 1979. – 309 с.
5 Патент UA, 89738. Спосіб селективної
ізоляції водоносних прошарків в тонкошарува-
тих піщано-глинистих газо водоносних товщах
/ Орлов О.О. Чорний О.М., Говдун В.В.,
Локтев А.В. – Бюл. № 8. – 2009. – 4 с.
6 Орлов А.А. Аномальные пластовые дав-
ления в нефтегазоносных областях Украины /
А.А. Орлов. – Львов: Изд. при Львов. гос. уни-
верситете «Вища школа», 1980. – С. 140-148.
7 Тарасов Б.Г. Прогнозирование ударо-
взрывоопасности в массивных горных породах
/ Б.Г. Тарасов, А.А. Орлов // Безопасность тру-
да в промышленности. – 1980. – №12. –
С. 23-25.
8 Ядерный взрыв в Донецкой областе:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DO%AF%
9 Ядерный взрыв в Енакиево:
http://blogs.mail.ru/bK/yfnfkbz-09/tag/%
10 Мирные ядерные взрывы СССР:
http://nuclearno/ru/text/asp?12096
11 Орлов О.О. Нафтогазопромислова гео-
логія / М.І. Євдощук, В.Г. Омельченко,
О.М. Трубенко, М.І. Чорний; під редакцією
О.О. Орлова. – Київ: Надра, 2005. – С. 364-366.
12 Кушнірук В.А. Газоносность угленос-
ной толщи Львовско-Волынского угольного
бассейна / В.А. Кушнірук. – Киев: Наукова ду-
мка, 1978. – 117 с.
13 Львовско-Волынский каменноугольный
бассейн: http://ru.wikipedia.org/wiki%DO%9B
14 Львовско-Волынский бассейн:
http://dic.academic.ru/dic.nst/bsc104983

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-09-20

Як цитувати

Орлов, О. О. (2011). Геологічні особливості розвідки і розробки покладів вугільного газу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 5–8. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/209

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ