Тормозные устройства с охлаждением типа “тепловая труба”

Автор(и)

  • Д. А. Вольченко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

стрічково-колодкове гальмо, барабанно-колодкове гальмо, бурова лебідка, робочі пове- рхні шківів, фрикційна накладка

Анотація

Розглядаються конструкції пристроїв і систем для примусового охолоджування пар тертя барабанно-
і стрічково-колодкових гальм, що працюють на ефекті теплової труби. Наведено принцип роботи гальмів-
них пристроїв. Використання двоступінчастого стрічково-колодкового гальма в буровій лебідці дає змогу
істотно поліпшити не тільки динаміку гальмування, але й зносо-фрикційні характеристики зворотних пар
тертя першого ступеня гальма за рахунок інтенсивного охолоджування. Розглянуто стадії гальмування
двоступінчастим стрічково-колодковим гальмом. Розглянуто роботу двоступінчастих гальм в різних галь-
мівних режимах

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Вольченко Д.А. Охлаждение фрикционных
узлов: эффект тепловой трубы (часть первая) /
Д.А. Вольченко, Г.П. Рыбин, Н.А. Вольченко //
Приводная техника. – 1997. – №6. – С. 29-31.
2 Вольченко Д.А. Особливості конструкцій
і режими роботи двоступеневих стрічково-
колодкових гальм бурових лебідок / Д.А. Воль-
ченко // Розвідка і розробка нафтових і газових
родовищ. – 2007. – №1(22). – С. 5-9.
3 Пат. 2224927 Российская Федерация,
МПК7 F16D 65/82. Устройство для выравнива-
ния теплонагруженности барабанно-колодоч-
ного тормоза / [Вольченко А.И., Палюх М.Д.,
Вольченко Н.А., Палюх В.М., Вольченко Д.А.];
заявитель и патентообладатель Ивано-Фран-
ковск. национал. техн. ун-т нефти и газа и ас-
социация «Автобус». – №2000103357; заявл.
10.02.2000; опубл. 27.02.2004. Бюл. №6. – 10 с.
4 Пат. 2224927 Российская Федерация,
МПК7 F16D 49/08; F16D 65/813. Охлаждаемый
двухступенчатый ленточно-колодочный тормоз
/ Вольченко А.И., Крыжановский Е.И., Воль-
ченко Н.А., Вольченко Д.А., Малов А.Ю.; зая-
витель и патентообладатель Ивано-Франковск.
национал. техн. ун-т нефти и газа. –
№2006141976; заявл. 27.11.2006; опубл.
20.04.2009. Бюл. №11. – 9 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-09-14

Як цитувати

Вольченко, Д. А. (2011). Тормозные устройства с охлаждением типа “тепловая труба”. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 17–26. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/211

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають