Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта

Автор(и)

  • А. Я. Бомба Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, вул. Остафова 31, тел. (067) 9986498
  • А. М. Сінчук Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, вул. Остафова 31, тел. (067) 9986498
  • С. В. Ярощак Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, вул. Остафова 31, тел. (067) 9986498

Ключові слова:

квазіконформні відображення, пластова рідина, гідророзрив, фільтраційна витрата

Анотація

На основі ідей методів квазіконформних відображень та поетапної фіксації характеристик середо-
вища й процесу запропоновано числовий алгоритм визначення притоку пластової рідини до свердловини за
наявності тріщин ГРП скінченної проникності. На конкретному прикладі проаналізовано ефективність
гідророзриву та вплив просторової орієнтації тріщин на значення фільтраційної витрати.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Каневская Р.Д. Математическое модели-
рование разработки месторождений нефти и
газа с применением гидравлического разрыва
пласта / Р. Д. Каневская. – М. : ООО "Недра-
Бизнесцентр", 1999. – 212 с.
2 Бомба А.Я. Метод квазіконформних ві-
дображень розв’язання модельних задач двофа-
зної фільтрації / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак //
Доповіді НАН України. 2010. – №10 – С. 34–40.
3 Бомба А.Я. Числовий метод квазіконфо-
рмних відображень дослідження двофазної фі-
льтрації в елементах площового заводнення
/ А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Розвідка та роз-
робка нафтових і газових родовищ. 2010. –
№ 2(35). – С. 31–35.
4 Бомба А.Я. Метод конформних відобра-
жень математичного моделювання процесів
витіснення у нафтогазових пластах: прогнозу-
вання динаміки руху лінії розділу різнокольо-
рових рідин / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Во-
линський математичний вісник. Серія приклад-
на математика. – 2009. – Вип. 6 (15). – С. 20–35.
5 Баренблатт Г. И. Теория нестационарной
фильтрации жидкости и газа / Г. И. Баренблатт,
В. М. Ентов, В. М. Рыжик. – М. : Недра, 1972. –
288 с.
6 Zhangxin C. Computational Methods for
Multiphase Flows in Porous Media (Computational
Science and Engineering) / C. Zhangxin,
H. Guanren, M. Yuanle. Paperback. Society for
Industrial and Applied Mathematic, 2006. – 531 pp
7 Бомба А. Я. Нелінійні математичні моде-
лі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба,
В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. – К. :
Наукова думка, 2007. – 308 с.
8 Versteeg H. K. An introduction to
computational fluid dynamics. The finite volume
method / H. K. Versteeg, W. Malalasekera. -
Longman Scientific & Technical. New York,
1995. – 267 pp.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-09-02

Як цитувати

Бомба, А. Я., Сінчук, А. М., & Ярощак, С. В. (2011). Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 32–36. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/213

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ