Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин

Автор(и)

  • М. Є. Чернова ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. В. Кунцяк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

опір руйнуванню, гірська порода, стінки свердловини, напруження, пружно-деформова- ний стан, механіка руйнування.

Анотація

Розглядається проблема стійкості стінок стовбура свердловини в процесі буріння, що супроводжу-
ється осипанням та обвалюванням породи в нестійких продуктивних горизонтах та прихопленням породо-
руйнівного інструменту, з точки зору пружно-деформованого стану твердого тіла та механіки руйнування
гірських порід. З врахуванням теорії механіки матеріалів та фізико-механічних властивостей гірських по-
рід дається оцінка впливу азимутального кута на тимчасовий опір руйнуванню породи, яка складає стінки
свердловини, зокрема на Південно-Панасівському, Бугруватівському та Качанівському родовищах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 James M. Gere Mechanics of materials. //
Van No strand Reinhold company. Civil Engineering
Stanford University. – Melbourne, 1992. –
p.670.
2 Воздвиженский Б.И. Физико-механиче-
ские свойства горных пород и влияние их на
эффективность бурения / [Б.И.Воздвиженский
и др.] – М: Недра, 1973. – 270 с.
3 Панин В.Є. Структурные уровни дефор-
мации твёрдых тел / [В.Є. Панин и др.] – Ново-
сибирск: Наука, 1985. – 517 с.
4 Gillemot L. - Int. J. of Іngineering Fracture
Mechanics. – 1987. – v. 10, №2. – р. 77-94.
5 Нотт Д.Ф. Основы механики разрушения:
пер. с англ. / Д.Ф. Нотт. – М.: Металлургия,
1989. – 256 с.
6 Ohji K., Harada S. – Bull. JSME. – 1983. –
v. 16. – p. 787.
7 Гленсдорф П. Термодинамическая теория
структуры устойчивости флуктуаций: пер. с
англ. / Гленсдорф П. – М.: Мир, 1997. – 597 с.
8 Карев В. Исследование и прогнозирова-
ние устойчивости стволов горизонтальных
скважин баженовских отложений, бурящихся
на депрессии / В. Карев, Ю. Коваленко,
Ю. Кулинич // НИЦ Геомеханика и технология.
Труды Института проблем механики РАН. –
2005. – Вып. 5. – С. 12-38.
9 Кунцяк Я.В. Експериментальні та проми-
слові дослідження і прогнозування стійкості
стовбурів горизонтальних свердловин в нестій-
ких породах / Я.В. Кунцяк, Р.Я. Кунцяк // Роз-
відка та розробка нафтових і газових родовищ.
– 2011. – № 1(38). – С. 62-69

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-06-09

Як цитувати

Чернова, М. Є., & Кунцяк, Я. В. (2011). Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 37–41. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/214

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають