Дослідження впливу руху поршня на надійність балкового переходу, прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу

Автор(и)

  • Я. В. Дорошенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Ю. І. Дорошенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

балковий перехід, пружновикривлений трубопровід, надійність, стрілка прогину, по- ршень, інерційна відцентрова сила, температура довкілля.

Анотація

Наведено методику розрахунку впливу інерційної відцентрової сили, обумовленої рухом поршня надзем-
ним балковим переходом, покладеним за схемою пружновикривленого трубопроводу, на стрілку прогину
трубопроводу. Встановлено, що температура довкілля є основним чинником, який впливає на надійність
надземного балкового переходу, прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу. Визначено
температуру довкілля, перевищення якої може призвести до перевищення стрілки прогину трубопроводу
(під час руху поршня переходом) значення максимальної розрахункової стрілки прогину трубопроводу і до
зміщення трубопроводу з вільно-рухомої опори.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Бородавкин П.П. Сооружение магистраль-
ных трубопроводов [Текст]: учебник для вузов /
П.П. Бородавкин, В.Л. Березин. – М.: Недра,
1977. – 407 с.
2 Грудз В. Математичне моделювання руху
інтелектуального поршня по газопроводу
[Текст] / Володимир Грудз, Віталій Бакаєв,
Ярослав Грудз // Нафтова і газова промисло-
вість. – 2000. – № 4. – С. 29–30.
3 Грудз В.Я. Методика оптимізації процесу
очищення магістральних газопроводів [Текст] /
В.Я. Грудз, В.Б. Михалків, Д.Ф. Тимків. –
Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 51 с.
4 Калашников П.К. Механика движения
внутритрубных снарядов в рельефных нефтеп-
роводах [Текст] / Петр Калашников // Известия
вузов «Нефть и газ». – 2009. – №6. – С. 38-44.
5 Смолдырев А.Е. Пневматический транс-
порт штучных грузов [Текст] / А.Е. Смолдырев,
А.В. Тантлевский. – М.: Машиностроение,
1979. – 325 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-09-20

Як цитувати

Дорошенко, Я. В., & Дорошенко, Ю. І. (2011). Дослідження впливу руху поршня на надійність балкового переходу, прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 49–51. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/216

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>