Исследование влияния фракционного состава глины-наночастицы на коэффициент вытеснения нефти из пористой среды

Автор(и)

  • Т. М. Мамедов Институт «НИПИнефтегаз», Азербайджан, Аз.1012, г.Баку, Зардаби 88а, тел. (99412) 4307219
  • А. Н. Гурбанов ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Г. Т. Махмудов НГДУ Абшероннефт, Азербайджан, Аз.1024, г.Баку, остров Рипаллахи, тел. (99412) 4571141, 4572227

Ключові слова:

глина, фракційний склад, наночастинки, коефіцієнт газорідинної суміші, модель

Анотація

Наведено результати досліджень із вивчення фракційного складу, набрякання та втрати вологості
глин родовищ «Digah», «Masazır», «Corat».
Вказано, що після уведення до складу кромки мікропінорозчину у кількості 0,005; 0,010; 0,015; 0,020 и
0,025% від ваги кромки глин згаданих вище родовищ дає змогу підвищити коефіцієнт витіснення рідини з
пористого середовища на 15-20%.
Обґрунтовано, що чим більшою у фракційному складі є частка мінералів розміром 0,005-0,001мм, тим
вищим буде коефіцієнт витіснення рідини із пористого середовища. В дослідженнях використовувались
три моделі сумішей нафти, пластової рідини та лужної води.
Вказується, що при вмісті в глині понад 50% фракції розміром 0,001мм коефіцієнт витіснення рідини
із пористого середовища підвищується на 23-25%, тобто до 0,96.
Також вказується, що за подібних умов коефіцієнт витіснення із пористого середовища рідини, розро-
бленої на основі пластової жорсткої води, на 10-15% вищий, ніж при витісненні суміші рідиною, пригото-
ваною з пластової лужної води.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Вогатиков О.А. Неорганические наноча-
стицы в природе / О.А. Вогатиков // Вестник
РАН. – 2003. – Т. 73. – № 5. – С. 426-428.
2 Маврина Т.В. Наука уходит в наномир.
Обсуждение в президиуме РАН / Т.В. Маврина
// Вестник РАН. – 2002. – Т. 72. – № 10. –
С. 905-909.
3 Мелихов И.В. Физико-химия наноси-
стем:успехи и проблемы / И.В. Мелихов //
Вестник РАН. – 2002. – Т. 72. – № 10. – С. 900-
904.
4 Хавкин А.Я. Нанотехнологии в добыче
нефти / А.Я.Хавкин // Нефтяное хозяйство. –
2007. – № 6. – С.58-60.
5 Хавкин А.Я. Геолого-физические факто-
ры эффективной разработки месторождений
углеводородов / А.Я.Хавкин. – М.: ИПНГ РАН,
2005. – 312 с.
6 Мирзаджанзаде А.Х. О разработке нано-
технологии в добыче нефти / А.Х.Мирзаджан-
заде, А.М.Магеррамов, Ф.Б. Нагиев // Азербай-
джанское нефтяное хозяйство. – 2005. – № 10. –
С .51-65.
7 Мамедов Т.М. Добыча нефти с примене-
нием углеводородных растворителей /
Т.М. Мамедов. – М.: Недра, 1984. – 152 с.
8 Багиров М.К. Повышение нефтеотдачи
пласта с применением микрогенных систем /
М.К. Багиров, Т.М. Мамедов. – Баку: из-во
БТУ, 2001. – 279 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-09-05

Як цитувати

Мамедов, Т. М., Гурбанов, А. Н., & Махмудов, Г. Т. (2011). Исследование влияния фракционного состава глины-наночастицы на коэффициент вытеснения нефти из пористой среды. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 52–57. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/217

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають