Оцінка впливу характеристик рідини та параметрів потоку на результати моделювання течії в’язкої рідини з відтоком через границю області

Автор(и)

  • Л. О. Штаєр ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

трубопровід, відбір рідини, моделювання, тиск, витоки рідини

Анотація

Розглянуто особливості застосування різних типів математичних моделей для опису течії рідини в
зоні витоків. Досліджено поля швидкостей при обтіканні тіла з відбором рідини. Вивчено вплив на вказані
поля кінематичної в’язкості речовини, швидкості відбору та швидкості незбуреної рідини. Узагальнено
результати досліджень з метою їх використання при визначенні малих витоків продуктів з трубопроводу.
Проведено розрахунки для різних типів рідин та газів, здійснено порівняльний аналіз результатів розрахун-
ків, виявлено межі застосування пропонованої методики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Неразрушающий контроль и диагности-
ка: справочник / [ Клюев В. В., Соснин Ф. Р.,
Ковалев А. В. и др.] ; под ред. В. В. Клюева. –
М. : Мишиностроение, 2003. – 656 с.
2 Карпаш О.М. Технічна діагностика сис-
тем нафтогазопостачання / О.М. Карпаш,
М.П. Возняк, В.М. Василюк. – Івано-
Франківськ: Факел, 2007. – 341 с.
3 Шкадов В. Я. Течение вязкой жидкости
/ В.Я. Шкадов, З.Д. Запрянов. – М.: Из-во Моск.
ун-та, 1984. – 200 с.
4 Заміховський Л.М. Дослідження впливу
частоти генерування тестових сигналів на мак-
симальну відстань виявлення витоків з трубо-
проводів / Л.М. Заміховський, Л.О. Штаєр,
В.А. Ровінський // Методи та прилади контро-
лю якості. – Івано-Франківськ, 2010. – № 25. –
С. 60-66.
5 Meredith F. W. Modern Developments in
Fluid Dynamics / F. W. Meredith, A. A. Griffith. –
Oxford University Press, Vol. 2, 1938. – 534 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-07-08

Як цитувати

Штаєр, Л. О. (2011). Оцінка впливу характеристик рідини та параметрів потоку на результати моделювання течії в’язкої рідини з відтоком через границю області. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 58–61. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/218

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ