Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона

Автор(и)

  • Н. Я. Возна ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. М. Николайчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Н. Г. Ширмовська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

система залишкових класів, структуризовані дані, квазістаціонарний об’єкт, техніко- економічні дані, товарно-сировинний резервуар.

Анотація

Описано метод формування структуризованих даних на основі досконалої форми системи залишкових
класів. Наведено теоретичні положення перетворень системи залишкових класів базису Крестенсона. Опи-
сано алгоритм обробки даних контролерами низових рівнів розподілених комп’ютерних систем. Подано
характеристики квазістаціонарних об’єктів управління. Вказано шляхи застосування методу структури-
зованих даних на низових рівнях товарно-сировинних резервуарів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Мартин Дж. Введение в сетевые техноло-
гии. Практическое руководство по организации
сетей. – СПб.: Лори, 2002. – 659 с.
2 Николайчук Я.М. Теорія джерел інфор-
мації: монографія. – Тернопіль: Економічна
думка, 2008. – 396 с.
3 Николайчук Я.Н. Эффективное кодиро-
вание суточного рапорта бурового мастера для
формализованного ввода в ЭВМ / Я.Н. Нико-
лайчук, Г.Я. Ширмовский // Экспресс-информа-
ция. – 1986. – Вып. 7. – С. 29-33. – Серия "Эко-
номика и управление в нефтяной промышлен-
ности".
4 Акушский И.Я. Машинная арифметика
в остаточных класах / И.Я. Акушский,
Д.И. Юдицкий. – М.: Сов. радио, 1978. – 256 с.
5 Ширмовська Н.Г. Теоретичні основи та
методологія формалізації станів квазістаціона-
рних об’єктів / Н.Г. Ширмовська // Методи та
прилади контролю якості. – 2010. – № 24. –
С. 116-120.
7 Возна Н.Я. Архітектура та базові функції
мобільного адаптера низового рівня розподіле-
ної комп’ютерної системи / Н.Я. Возна,
М.І. Чирка // Поступ в науку: Збірник наукових
праць Бучацького інституту менеджменту і
аудиту. – 2009. – №5. – Т. 1. – С.77-82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-06-17

Як цитувати

Возна, Н. Я., Николайчук, Я. М., & Ширмовська, Н. Г. (2011). Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 62–65. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/219

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають