Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації

Автор(и)

  • Б. О. Чернов ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. М. Западнюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. Є. Чернова ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. М. Ільків ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

родовище, поклад, свердловина, видобування, розробка, газ.

Анотація

Наведено геологічну характеристику Битків-Бабчинського родовища, окремих експлуатаційних
об’єктів та свердловин. Встановлено причини ускладнень у свердловині Бухтівець-20, обґрунтовано техно-
логію та метод дії на ПЗП. Описано хід запланованих робіт із інтенсифікації та охарактеризовано доціль-
ність розробки Вигодського покладу. Змодельовано два шляхи вирішення проблем промислових ускладнень
видобування газу та показано їх практичне впровадження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Ефимов С.А. Влияние акустического по-
ля на фазовую проницаемость пород в приза-
бойной зоне нефтяного пласта / С.А. Ефимов,
А.В. Шубин // Геофизические и геоакустичес-
кие методы при определении фильтрационно-
емкостных свойств пород в запасах нефти и
газа. – 1989. – №3. – С. 104-106
2 А.с. 1788217 СССР Е 21 В 43/00, 43/25.
Гидродинамический излучатель для обработки
призабойной зоны / Чернов Б.А., Климишин
Я.Д., Бабюк И.С., Чернов Я.Б. (СССР) –
№4735555/03; завл. 05.09.89; опубл. 15.01.93. –
Бюл. №2
3 А.с. 1839516 СССР Е 21 В 43/285.
Устройство для добычи серы / Чернов Б.А.,
Климишин Я.Д., Бабюк И.С. (СССР) –
№4118447/03; заявл. 12.10.84; опубл. 01.07.86
Бюл. №4
4 Пат. України № 63187 Е21В 28/00. Гене-
ратор гідроакустичних імпульсів / Чернов Б.О.,
Чернова М.Є., Западнюк М.М., Ільків І.М., Мо-
золев О.А.; завник Чернов Борис Олександро-
вич. – № u201105983; заявл. 13.05.2011; опубл.
26.09.2011. – Бюл. №18
5 Козлов А.В. Опыт бурения горизонталь-
ного ствола скважины на Штормовом газокон-
денсатном месторождении ГАО «Черноморне-
фтегаз» / А.В. Козлов, В.Г.Глушич, Я.В. Кун-
цяк и др. // «Нефтегаз INTERNATIONAL». –
2008. – №8. – C. 46-47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-08-26

Як цитувати

Чернов, Б. О., Западнюк, М. М., Чернова, М. Є., & Ільків, І. М. (2011). Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 85–89. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/224

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають