Обґрунтування вибору потенціалу катодного захисту в умовах підземної мікробної корозії

Автор(и)

  • А. І. Піляшенко-Новохатний Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; 04071, м. Київ, вул. Хорєва, 1г, тел./факс (044) 4092416

Ключові слова:

катодний захист, потенціал, мікробна корозія, ґрунтові аніони.

Анотація

В наших попередніх роботах були наведені експериментальні результати і теоретичні розрахунки, що
підтверджують необхідність індивідуального підходу до вибору значень потенціалів катодного захисту з
урахуванням аніонного складу ґрунтів, прилеглих до поверхні підземних споруд.
Проте, всі ці дослідження проводили в умовах, коли в тест-системи додатково вносився лише один з
аніонів. В реальних умовах експлуатації підземних металевих споруд, в ґрунті завжди одночасно знахо-
дяться декілька аніонів. Тому ми вважали за доцільне дослідити характер змін корозійної активності за
умов одночасної присутності в тест-системі декількох акцепторів електронів.
В основу наших розрахунків корозійних потенціалів, що виникають при спільній дії декількох аніонів,
був закладений принцип парціальності.
Дослідження показали, що метод, запропонований нами для визначення оптимальних значень потенці-
алів катодного захисту, може бути використаний при проектуванні систем антикорозійного захисту під-
земних споруд.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Пиляшенко-Новохатный А.И. Расчет
значений потенциалов катодной защиты в
условиях микробно индуцируемой коррозии /
А.И. Пиляшенко-Новохатный // Екологія до-
вкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. –
№1. – С.69-72.
2 Pilyashenko-Novokhatny A I. Causes lowering
effectiveness of cathode protection in conditions
of microbial induces corrosion / Pilyashenko-
Novokhatny A I. // 13 International Biodeterioration
And Biodegradation Symposium
(IBBS-13), 4-9 Sept 2005 – Madrid, Spain:
Abstracts, 2005. – p. 19.
3 Мікробна корозія підземних споруд /
[Андреюк K.I., Козлова I.П., Коптєва Ж.П. та
ін.] – К.: Наукова думка, 2005. – 259 с.
4 Козлова И.А. Биокоррозия металлов /
Козлова И.А., Пиляшенко-Новохатный А.И.,
Жданова H.H., Суббота А.Г. / Неорганическое
материаловедение: энциклопедия. – К.: Наукова
думка, 2008. – Т.1. – С. 675-690.
5. Защита от коррозии старения и биопо-
вреждений машин, оборудования и сооруже-
ний: справочник; под ред. А.А.Герасименко. –
М.: Машиностроение, 1987. – Т. 1. – 688 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-08-22

Як цитувати

Піляшенко-Новохатний, А. І. (2011). Обґрунтування вибору потенціалу катодного захисту в умовах підземної мікробної корозії. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 96–99. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/226