Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі

Автор(и)

  • Є. І. Крижанівський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. С. Полутренко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. Т. Федорович ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

інгібітори, праймер, покриття, адгезія, бітумно-полімерна мастика, мікробіологічна ко- розія

Анотація

Проведено дослідження з розробки рецептур нових композицій модифікованих праймерів та мастик на
бітумно-полімерній основі з участю інгібіторів корозії та вивчено їх характеристики. Визначено фізико-
механічні показники модифікованих ізоляційних покриттів з участю біоцидів різної композиції, які є біо-
стійкими до бактерій-деструкторів захисних покриттів: вуглеводнеокиснювальних і сульфатредукуючих.
Визначено якісний та кількісний склад бактерій, виділених з пошкоджених бітумних покриттів, відібраних
на трасі магістрального газопроводу «Пасічна-Долина». Виявлено ділянки траси з корозійноактивними гру-
нтами, де можливий розвиток мікробіологічної корозії з участю сульфатредукуючих бактерій. Проведено
промислові випробування ізоляційного покриття в трасових умовах на основі бітумно-полімерної мастики
МБПІМ1-Д-1 в умовах УМГ «Прикарпаттрансгаз».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Обзор методов защиты трубопроводов от
коррозии изоляционными покрытиями /
Ф.М.Мустафин // Нефтегазовое дело. – 2003. –
С.1-23.
2 Методы оценки микробной стойкости
защитных покрытий / В.В. Занина, Ж.П. Копте-
ва, А.Е. Коптева, И.А. Козлова // Микробиол.
журн. – 2003. – Т. 65. – №5. – С. 41-44.
3 Microbial egology of volcanic sulphidogenesis:
Isolation and cyaracterization of Thermodesulfobacterium
commune gen.nov. and
sp.nov. J.G. Zeikus, M.A. Dawson, T.E. Thompson
et al. // J.Gen.Microbiol. – 1983. – №129. –
P. 1159-1169.
4 Коррозия стали в грунте под действием
бактерий цикла серы / Н.С. Антоновская,
А.И. Пиляшенко-Новохатный, И.А. Козлова,
Е.И. Андреюк // Микроб. журн. – 1985. – Т. 47.
– №3. – С. 13-18.
5 Evidence for nickel and a three-iron center
in the hydrogenase of Desulfovibrio desulfuricans /
H.-J. Kruger, B.H.Huynh, P.O.Ljungdahl et al. //
J.Biol.Chem. – 1983. – №257. – P.14620-14623.
6 Пат. 822775 Україна, МПК (2006) C23F
11/00, F16L 58/02 Спосіб захисту підземних
нафтогазопроводів від корозії / Крижанів-
ський Є.І., Федорович Я.Т., Полутренко М.С.,
Гужов Ю.П., Федорович І.В.; заявник і патен-
товласник Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу. –
№ а200610107; опубл. 12.05.2008, Бюл.№9,
2008 р.
7 Пат. 89709 Україна, МПК (2009) С23F
11/00, F16L 58/02 Спосіб протикорозійного за-
хисту підземних нафтогазопроводів, прокладе-
них в болотних, замулених ґрунтах, які містять
сульфатредукуючі бактерії / Крижанівський Є.І.,
Федорович Я.Т., Полутренко М.С., Гужов Ю.П.,
Федорович І.В., заявник і патентовласник
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу. – № а200807330;
опубл. 25.02.2010, Бюл.№4, 2010 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-07-29

Як цитувати

Крижанівський, Є. І., Полутренко, М. С., & Федорович, Я. Т. (2011). Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(40), 100–105. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/227

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>