ЛІНЕАРИЗОВАНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВОСТАДІЙНОГО ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ НАФТИ

Автор(и)

  • М. І. Горбійчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504521
  • Д. Д. Поварчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504521

Ключові слова:

нафта, сепарація, математична модель, лінеаризація, матричні передавальні функції, структурні схеми.

Анотація

На основі отриманої авторами математичної моделі процесу сепарації побудована лінеаризована модель, яка є справедливою для малих відхилень вхідних величин від деяких базових значень. Лінеаризовані математичні моделі дали змогу визначити матричні передавальні функції об’єкта керування та побудувати структурні схеми як першої та другої ступенів сепарації, так і об’єкта в цілому. У результаті аналізу матричних передавальних функцій і структурних схем виявлено, що існують перехресні зв’язки, що ускладнюють процес керування таким об’єктом. Отримані результати послужать основою для вивчення властивостей процесу сепарації як об’єкта керування, а саме: спостережливість і керованість, а також для синтезу автоматичної системи керування процесом сепарації нафти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Лазута И. В. Технологические процессы, оборудование и автоматизация нефтегазодобычи: уч. пособие / И. В. Лазута, Р. Ю. Сухарев. – Омск: СибАДИ, 2015. – 160 с.
2 Каспарьянц К. С. Процессы и аппараты для объектов промысловой подготовки нефти и газа: монография / К. С. Каспарьянц, В. И. Кузин,
Л. Г. Григорян. – М.: Недра, 1977. – 254 с.
3. Ланчаков Г. А. Технологические процессы подготовки природного газа и методы расчета оборудования: монография / Г. А. Ланчаков, А. Н. Кульков, Г. К. Зиберт. – М.: Недра, 2000. – 279 с.
4 Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды: учебник для вузов / Г. С. Лутошкин. – М.: Альянс, 2005. – 320 с.
5 Ляпощенко О. О. Гідродинаміка інерційно-фільтруючих сепараційних пристроїв очищення природного газу: дис. … канд. техн. наук: 05.17.08 / Ляпощенко Олександр Олександрович. – Суми, 2006. – 135 с.
6 Мильштейн Л. М. Нефтегазопромысловая сепарационная техника: справочное пособие / Л. М. Мильштейн, С. И. Бойко, Е. П. Запорожец; под ред. Л. М. Мильштейна. – М.: Недра, 1992. – 236 с.
7 Персиянцев М. Н. Совершенствование процессов сепарации нефти от газа в промысловых условиях / М. Н. Персиянцев. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999. – 283 с.
8 Горбійчук М. І. Моделювання об’єктів і систем керування в нафтогазовій промисловості: навчальний посібник / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. –Ч. ІІ. – 1999. – 226 с.
9 Кулінченко Г. В. Формування підходу до побудови регулятора процесу низькотемпературної сепарації природного газу / Г. В. Кулінченко, А. В. Павлов, П. В. Леонтьєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка. – 2015. – №6. – С. 9 – 17.
10 Тугов В. В. Разработка математического обеспечения оптимального проектирования и автоматического управления технологического
процесса дегазации нефти: дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Тугов Виталий Валерьевич. – Оренбург, 2002. – 208 с.
11 Devold H. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production / H. Devold - ABB ATPA Oil and Gas, 2006. – 84 p.
12 Горбійчук М. І. Розроблення математичної моделі установки двостадійної сепарації / М. І. Горбійчук, Д. Д. Поварчук, Н. Т. Лазорів,
Т.В Гуменюк. – Режим доступу: //http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2017/09/SIS-journal_9.pdf
13 Справочник по теории автоматического управления / [А.Г. Александров, В.М. Артемьев, И.Н. Белоглазов и др.]; под ред. А.А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-17

Як цитувати

Горбійчук, М. І., & Поварчук, Д. Д. (2017). ЛІНЕАРИЗОВАНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВОСТАДІЙНОГО ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ НАФТИ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 84–91. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/229

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають