РАНЖУВАННЯ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ҐРУНТІВ ЗА НЕБЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • А. І. Станецький ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141
  • А. В. Грицанчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141

Ключові слова:

деформаційна поведінка, ресурс безпечної експлуатації, корозійний моніторинг, деградація трубних сталей.

Анотація

Дослідження деформаційної поведінки матеріалу трубопроводу в умовах навантажень та впливів, які імітують експлуатаційні умови, дають змогу краще оцінити залишковий ресурс безпечної експлуатації діючих та ресурс роботи нових трубопроводів, коректніше прогнозувати експлуатаційні ризики та оцінити рівень потенційних загроз довкіллю, спричинених експлуатацією даних технічних об’єктів. Об’єктом наших досліджень вибрано магістральні газопроводи великого діаметру, виготовлені зі сталі 17ГС та 19Г, які    експлуатувалися 41 рік. Проведено ранжування ґрунтових електролітів за характеристичними показниками та встановлено найнебезпечніші з них для деградованих трубопровідних сталей у кожній із груп. В подальшому необхідно накопичувати експериментальний матеріал з метою збільшення кількості характеристичних показників та побудови комплексної багатопараметричної системи корозійного моніторингу трубопроводів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Побережний Л.Я. Ранжування ґрунтів за небезпекою втрати несучої здатності трубопроводами на пізній стадії експлуатації / Л.Я. Побережний, А.І. Станецький // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.1. - С. 280-286.
2 Побережний Л. Я. Корозійно-механічна деградація магістральних газопроводів /Л. Я. Побережний, А. І. Станецький // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – №1. – С. 36-38.
3 Побережний Л. Я. Полікритеріальна оцінка корозійної активності середовища як елемент підвищення надійності магістральних газопроводів / Л. Я. Побережний, А. І. Станецький // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – №2. – С. 38-40.
4 Побережний Л.Я. Вплив експлуатаційної деградації на несучу здатність матеріалу магістральних трубопроводів/ Л.Я. Побережний,
П.О. Марущак, А.І. Станецький // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – Т. 2, спец. вип. № 9. – С. 642-646.
5 Побережний Л. Я. Методика визначення областей підвищеної корозійної та біокорозійної активності як складова комплексного моніторингу нафтогазопроводів / Л.Я. Побережний, А.І. Станецький, М. С. Полутренко, П.О. Марущак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – С. 161-166.
6 Полутренко М.С. Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів // М.С. Полутренко, Л. Я. Побережний, А. І. Станецький // Вісник ТНТУ. – 2015. – № 4 (80) – С. 71-77.
7 Побережний Л. Я. Вплив експлуатаційної деградації на несучу здатність матеріалу транзитних газопроводів / Л. Я. Побережний, А. І. Станецький, В. Б. Асатрян // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу: матеріали міжнародної науково-технічної конференції, Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012 р. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 233-235.
8 Побережний Л.Я. Вплив терміну експлуатації на опір деформаціям матеріалу газопроводів / Л.Я. Побережний, А.І. Станецький, В.С. Мархалевич // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії-2012: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 5-7 листопада 2012 р. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 211-214.
9 Побережний Л. Я. Зміна несучої здатності матеріалу магістральних газопроводів в результаті експлуатаційної деградації / Л. Я. Побережний, А. І. Станецький, П.О. Марущак // Нафтогазова енергектика 2013: матеріали міжнародної науково-технічної конференції, Івано-
Франківськ, 7-11 жовтня 2013 р. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ 2013. – С. 451-253.
10 Полутренко М.С. Вплив терміну експлуатації та рН середовища на несучу здатність матеріалу трубопроводу // М.С. Полутренко, Л. Я. Побережний, А. І. Станецький // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика-2015» 21-24 квітня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 298-302.
11 Гончарук М.І. Корозійно-механічна поведінка металу газопроводу / М.І. Гончарук, Є. І. Крижанівський, Л.Я. Побережний // Науковий вісник Івано-Франківського технічного університету нафти і газу. – 2003. – №1 (5). – С. 54-60.
12 Гончарук М.І. Корозія та розгерметизація газопроводів / М.І. Гончарук / Нафтова і газова промисловість. – 2003. – № 2. – С. 56-57.
13 Никифорчин Г. Вплив експлуатаційної розсіяної пошкодженості на закономірності деградації властивостей конструкційних сталей /
Г. Никифорчин, Е. Лунарська, Д. Петрина [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – Т.14. – № 4. – С.38-45.
14 Крижанівський Є. І. Методологія дослідження деформації та руйнування трубопровідних систем / Є. І. Крижанівський, Л. Я. Побережний // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під. ред. В.В. Панасюка. – Львів, 2004. – С. 419-424.
15 Крижанівський Є. І. Методологічні аспекти дослідження взаємозв’язку процесів деформації та руйнування трубопроводів / Крижанівський Є. І., Побережний Л. Я. // Нафт. і газова пром-сть. – 2002. – №. 5. – С. 33-38.
16 Побережний Л. Я. Низькотемпературна корозійна повзучість сталі трубопроводів / Л. Я. Побережний // Машинознавство. – 2007. – № 9. – С. 24-28.
17 Побережний Л. Я. Вплив рН середовища на перебіг стрес-корозійних процесів / Л. Я. Побережний // Машинознавство. – 2007. – № 10. – С. 42-47.
18 Побережний Л. Я. Особливості корозії нафтогазопроводів у засолених ґрунтах / Л. Я. Побережний // Нафтова і газова пром-ть. – 2008. –
№ 3. – С. 47-49.
19 Побережний Л. Я. Корозійна деградація магістральних трубопроводів / Л. Я. Побережний // Нафтова і газова пром-ть. – 2008. – № 2. – С. 47-49.
20 Чорний І.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства: навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 240 с.
21 Цирульник О. Т. Окрихчення сталі магістрального нафтопроводу / О. Т. Цирульник, Г. М. Никифорчин, О. І. Звірко, Д. Ю. Петрина // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2004. – № 2. – С. 125-126

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-31

Як цитувати

Станецький, А. І., & Грицанчук, А. В. (2017). РАНЖУВАННЯ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ҐРУНТІВ ЗА НЕБЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 92–100. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/230

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають