ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІАМЕТРА СТОВБУРА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН

Автор(и)

  • Р. М. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141
  • М. І. Горбійчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141
  • Н. С. Дремлюх ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141

Ключові слова:

гравійні фільтри, дебіт свердловини, депресія на пласт, градієнт тиску.

Анотація

Показано, що одним із способів збільшення дебіту і зменшення депресії на пласт, що особливо важливо для нестійких порід, є буріння свердловин великого діаметра або розширення стовбура свердловини в інтервалі продуктивного пласта. Визначено, в яких саме випадках доцільно розширювати діаметр стовбура свердловини в інтервалі продуктивного пласта.
Наведено розподіл за способом створення гравійно-намивних фільтрів, які використовуються для запобігання надходження піску із пласта у свердловину. Висвітлено технологію створення гравійних фільтрів у свердловинах у процесі закінчування їх бурінням.
Виконано теоретичні дослідження впливу збільшення діаметра стовбура свердловин в інтервалі продуктивного пласта на дебіт, депресію на пласт і градієнт тиску. За результатами виконаних досліджень побудовано та проаналізовано графічні залежності у вигляді ступеня зміни дебіту свердловини, депресії на пласт і градієнта тиску від кратності збільшення радіуса свердловини в інтервалі продуктивного пласта.
Визначено оптимальне значення кратності збільшення радіуса стовбура свердловини в інтервалі продуктивного пласта залежно від початкового дебіту свердловини з використанням чисельного методу безумовної мінімізації – методу золотого перерізу.
За результатами дослідження збільшення діаметру в інтервалі продуктивного пласта в певних гірничо-геологічних умовах дає найбільший ефект запобігання винесенню піску з усіх розглянутих у статті показників: дебіт, депресія на пласт, градієнт тиску на стінці свердловини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Тарко Я.Б. Підвищення продуктивності свердловин здійсненням гідроімпульсної імплозійної дії на привибійну зону пласта / Я.Б.Тарко, Я.Я.Тарко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. –№ 3(28).– С. 17-21.
2 Полтавская М.Д. Влияние увеличенного диаметра ствола на повышение производительности скважин / М.Д. Полтавская, В.В. Вержбицкий, Т.А Гунькина // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2013. – № 6. – С.74-85.
3 Сучков Б.М. Повышение производительности малодебитных скважин. - Ижевск: Удмурт НИПИнефть, 1999. – 645 с.
4 Васильев В.А. Инновационные технологии повышения продуктивности скважин / В.А. Васильев, Т.А. Гунькина, Л.М. Зиновьева, В.Г. Копченков // Нефтепромысловое дело. – 2014. – №6. – С. 5-74.
5 Арестов Б.В. Разработка и исследование техники и технологии создания гравийных фильтров в скважинах [Текст] : автореф. дис. на
соискание ученой степени канд. техн. наук : спец. 05.15.06 – “Скважинная разработка нефтегазовых месторождений” / Б.В. Арестов. –
Москва, 1987. – 24с.
6 Рenberthy W. L., Cope B. I. Design and productivity of gravel-packed completion 1980.
7 Басарыгин Ю.М. Теория и практика предупреждения осложнений и ремонта скважин при их строительстве и эксплуатации [Текст] : [справ. пособие]: в 6 т. / Ю.М. Басарыгин, В.Ф Будников, А.И. Булатов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – Т. 5. – 2006. – 431 с.: ил., табл. – ISBN 5-8365-0156-4.
8 Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидравлика. – Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 736 с.
9 Правила розробки родовищ нафти та газу затверджені наказом Мінпаливенерго від 2010 р.
10 Горбійчук М.І. Числові методи і моделювання на ЕОМ [Текст] : навч. посібник / М.І. Горбійчук, Є.П. Пістун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 409 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-30

Як цитувати

Кондрат, Р. М., Горбійчук, М. І., & Дремлюх, Н. С. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІАМЕТРА СТОВБУРА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 101–109. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/231

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>