ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ ІЗ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО СПЛАВУ WC-8Co ПІСЛЯ ВАКУУМНО-КОМПРЕСІЙНОГО СПІКАННЯ В РІЗНИХ УМОВАХ ЗВАРЮВАННЯ ТЕРТЯМ З ПЕРЕМІШУВАННЯМ

Автор(и)

  • М. М. Прокопів Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України; 04074, м. Київ, ву.. Автозаводська, 2, тел. (044) 4688632; 4676643; 4329932
  • О. В. Харченко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України; 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, тел. (044) 4688632; 4676643; 4329932
  • В. А. Лукаш ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 717277
  • І. В. Цап ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 717277

Ключові слова:

твердий сплав, структура, властивості, вакуумно-компресійне спікання, стійкість, мідь, наварювання тертям з перемішуванням.

Анотація

Подаються результати дослідження впливу умов охолодження при вакуумно-компресійному спікання під тиском азоту 2,5МПа та у вакуумі на стійкість і механізми зношування інструмента із дрібнозернистого твердого сплаву групи WC-8Co в умовах неперервного та перервного (вхід – вихід) режимах наварювання методом тертям з перемішуванням мідних плит. Показано позитивний вплив охолодження під тиском газу 2,5 МПа на стійкість інструмента в умовах неперервного, а охолодження у вакуумі – в умовах перервного режиму зварювання. За результатами кількісного аналізу десорбції газів із твердого сплаву, охолодженого в різних умовах, дано пояснення їх впливу на стійкість та механізми зношування в різних умовах наварювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 W. M.Thomas et al., 1991. US Patent No. 5,460,317.
2 By Rajiv S. Mishra, Murray W. Mahoney: Friction stir welding and processing, ASM International. ISBN 978–0-87170–848–9. 352 р.
3 Johnsen M. R. Friction Stir welding takes off at Boeing // Welding Journal. – 1999. – No 2. – P. 35–39.
4 http://paton.kiev.ua/ru/o-nas/istoriya/85-institut-elektrosvarki-im-patona
5 Friction Stir Welding and Processing /eds by Rajiv S. Mishra, Murray W. Mahoney. – ASM International, 2007.
6 Штpікман М. М. Стан і pозвиток пpоцесу зваpки тертям лінійних сполук. Ч. 1 / М. М. Штpікман // Зварювальне виробництво. – 2007. – № 9 (874).
7 Materials Science and Engineering A - A study on the SCC susceptibility of friction stir welded AZ31 Mg sheet / M. Bobby Kannana, W. Dietzel, R. Zenga, R. Zettler, JF dos Santos // Institute for Materials Research, GKSSForschungszentrum Geesthacht GmbH, D-21502 Geesthacht, Germany; Chongqing Institute of Technology, Chongqing 400050, China; accepted 15 January 2007.
8 Котлышев Р.Р. Расчет температур при сварке трением с перемешиванием алюминиевых сплавов / Р.Р. Котлышев, К.Г. Шучев, А.В. Крамской // Вестник ДГТУ. –2010. – Т.10. – № 5(48). – С. 648-654.
9 Вплив умов спікання на стійкість інструменту для наплавлення міді тертям з перемішуванням із сплаву групи WC-Co / М.М. Прокопів, О.В. Харченко, Ю.П. Ущаповський // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2015. – Вып. 18. – С. 494–499.
10 Mishra R. S. and Mahoney M. W. Friction stir welding and processing // Materials Park, OH, ASM International. – 2007.
11 Прокопив Н.М. Определение стойкости мелкозернистого твердого сплава WC-10Co при циклическом ударном точении стали. Резание и
инструмент в технологических системах /Н.М. Прокопив, В.П. Бондаренко, О.В. Харченко, Ю.А. Мельнийчук // Международный научно-технологический сборник (Харьков, НТУ «ХПИ»). – 2012. – С. 225 – 235.
12 Харченко О.В. Визначення ефективних тисків азоту при спіканні дрібнозернистих інструментальних твердих сплавів WС–Со з підвищеною зносостійкістю: Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – К.: ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 2014.
13 Kolaska H. Use of the combined sintering HIP process in the production of hard metals and ceramic / Kolaska H., Dreyer K., Schaaf G. // pmi.
– 1989. – v. 21, № 1. – P. 22 – 28.
14 Reynolds A. P. and Lockwood W. D. Digital image correlation for determination of weld and base metal constitutive behavior // Proc. 1st Int. Conf. on ‘Friction stir welding’. – Thousand Oaks, CA, USA, June 1999, TWI.
15 К вопросу о повышении износостойкости медных плит кристаллизаторов / В.И. Зеленин, М.А. Полищук, В.А. Лукаш, М.М. Прокопив, О.В. Харченко [и. др.] // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2011. – Вып. 14. – С. 533–536.
16 Prado R. A. Tool wear in the friction stir welding of aluminum alloy 6061z20% Al2O3: a preliminary study / R. A. Prado, L. E. Murr, D. J. Shindo and K. F. Soto // Scr. Mater. – 2001, 45, 75–80.
17 Sutton M. A. Mode I fracture and microstructure for 2024-T3 friction stir welds / M. A. Sutton, A. P. Reynolds, B. Yang and R. Taylor // Mater. Sci. Eng. A. – 2003, A354, 6–16.
18 Панов В.С. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них / В.С. Панов, А.М. Чувілин, В.А. Фальковський. – М.: МИСиС, 2004. – 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-02

Як цитувати

Прокопів, М. М., Харченко, О. В., Лукаш, В. А., & Цап, І. В. (2017). ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ ІЗ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО СПЛАВУ WC-8Co ПІСЛЯ ВАКУУМНО-КОМПРЕСІЙНОГО СПІКАННЯ В РІЗНИХ УМОВАХ ЗВАРЮВАННЯ ТЕРТЯМ З ПЕРЕМІШУВАННЯМ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(64), 144–148. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/236

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають