АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ НА КОЕФІЦІЄНТ ПРОНИКНОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ З ГЛИНИСТО-КАРБОНАТНИМ ЦЕМЕНТОМ

Автор(и)

  • Т. В. Потянник ГПУ "Львівгазвидобування"; 79026, м. Львів, вул. Рубчака 27, тел. (0322) 440087

Ключові слова:

порода-колектор, пористість, структура порового простору, фільтрація, коефіцієнт проникності, модель.

Анотація

Розробка родовищ нафти і газу вимагає створення детальних геолого-фільтраційних моделей. Такого роду моделі будуються за результатами геолого-геофізичної інформації. Одним із головних параметрів, що визначає фільтраційні властивості порід-колекторів, є структура порового простору. Детальне вивчення структури порового простору можливе тільки за результатами лабораторних досліджень кернового матеріалу.
На прикладі неогенових відкладів Хідновицького газового родовища встановлено, що на величину проникності, крім карбонатності, суттєво впливає структура порового простору.
Для охарактеризування порового простору та фільтраційно-ємнісних параметрів запропоновано використовувати коефіцієнт (М) як співвідношення діаметрів зерен мінералів. Коефіцієнт співвідношення діаметрів М характеризує умови накопичення осадів в процесі формування породи, та вказує на зернистість порід пісковиків.
Результати проведення аналізу лабораторних досліджень малоглинистих пісковиків візейского віку з ДДЗ та порід пісковиків з глинисто-карбонатним цементом неогенових відкладів Карпатського регіону підтвердили залежність коефіцієнта проникності від коефіцієнта пористості та характерного розміру порового простору для порід колекторів різного віку.
Запропоновано уніфікований комплексний підхід до оцінки параметру геометрії порового простору, який поєднує структуру порового простору, діаметр пор, характеристику водонасиченості та інші параметри. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Леворсен А. И. Геология нефти / А. И. Леворсен. – М.: Мир, 1970. – 640 с.
2 Ромм Е.С. Структурные модели порового пространства горных пород / Е.С. Ромм. – Л.: Недра, 1985. – 240 с.
3 Элланский М.М. Единая теоретическая модель проницаемости продуктивных отложений с межгранулярным типом пустот / М.М. Элланский // Геофизика. – 2001. – № 6. – С.38-47.
4 Энгельгард В. Поровое пространство осадочных пород / В. Энгельгард : пер.с немец. Геймана М.А. – М. : Недра, 1964. – 231 с.
5 Лейбензон Л. С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде / Л. С. Лейбензон. – М.– Л.: Гостехтеориздат, 1947. – 244 с.
6 Жуков Н. Н. Вероятносно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации / Н. Н. Жуков. – Киев.: Вища школа, 1975. – 11 с.
7 Slichter C. S. Theoretical investigations of the motion of ground waters. 19-th Am. Rep. U. S. Geol. Survey, 1899, v. 2, p. 295-384.
8 Терцаги К. Строительная механика грунта на основе его физических свойств. – М. – Л. Госстройиздат, 1933. – 392 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Як цитувати

Потянник, Т. В. (2018). АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ НА КОЕФІЦІЄНТ ПРОНИКНОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ З ГЛИНИСТО-КАРБОНАТНИМ ЦЕМЕНТОМ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(66), 17–26. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/239

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ