ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ

Автор(и)

  • В. В. Федорів ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

порода-колектор, густина, пористість, неогенові відклади.

Анотація

Розглядаються результати лабораторних і геолого-геофізичних методів дослідження порід-колекторів складного типу неогенових відкладів Летнянського газоконденсатного родовища. Обґрунтовуються можливості спільного використання результатів гамма-спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу при вирішенні задач нафтогазової промисловості. Наводяться зв’язки об’ємної густини з вмістом природних радіоактивних елементів.
У результаті обробки експериментальних лабораторних досліджень та даних геофізичних досліджень свердловин неогенових відкладів встановлено, що породи з максимальною гамма-активністю є найменш густинними, і навпаки. Показано доцільність використання даних гамма-спектрометрії при петрофізичній інтерпретації результатів гамма-гамма-густинного каротажу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Блюменцев А.М. Метрологическое обеспечение геофизических исследований скважин / [А.М. Блюменцев, Г.А. Калистратов, В.М. Лобанков, В.П. Цирульников] – М.: Недра, 1991. – 266 с.
2 Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтенасыщенности пород / В.Н. Дахнов. – М.: Недра, 1985. – 310 с.3 Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин: справочник / Под ред. В.М. Добрынина. –
М.: Недра, 1988. – 476 с.
4 Кожевников Д.А. Интерпретационное обеспечение метода естественной радиоактивности // Геофизика. – 2005. – № 2. – С. 42-49.
5 Кожевников Д.А. Гамма-спектрометрия в комплексе ГИС при изучении битумных месторождений Татарстана / [Д.А. Кожевников,
Т.Ф. Соколова, Н.Е. Лазуткина, Г.А. Петров] // Геофизика. – 2001. – № 4. – С. 82-86.
6 Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин / М.Г. Латышова, Б.Ю.Вендельштейн,
В.П.Тузов. – М.: Недра, 1990. – 312 с.
7 Пат. на винахід 106560 Україна. Спосіб визначення параметрів газоносних колекторів/ Кулик В.В., Бондаренко М.С., Кривонос О.М.; заявник і патентовласник ІГФ НАНУ, (2014). № а201308901; заявл. 16.07.13.; опубл. 10.09.14. Бюл. №17.
8 Фертл В.Х. Спектрометрия естественного гамма-излучения в скважинах // Нефть, газ и нефтехимия за рубежом. – 1983. – № 3–11.
9 Patent US no. 3453433 Сombined sidewall neutron porosity gamma-gamma tool / Alger R.P., Dewal J.T. – 1969.
10 Conaway I.G., Allen K.V. The Effects of Ray Logs in Large Diameter Boreholes // Geol-Survey of Canada. – 1978. – Paper 79–1c.
11 Patent US no. 5684299 Method for determining porosity in an invaded gas reservoir / DasGupta U. – 1997.
12 Koizumi С. I., 1988, Computer Determination of Calibration and Environmental Corrections for a Natural Spectral Gamma Ray Logging System // SPE Formation Evaluation. – September, p. 637–644.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-29

Як цитувати

Федорів, В. В. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(66), 65–70. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/245

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ