КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДВОСТУПЕНЕВОГО НАГНІТАЧА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Автор(и)

  • М. І. Горбійчук ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. М. Гарасимів ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. Г. Гарасимів ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

об’єкт автоматичного керування, комп’ютерна система, параметри технічного стану, SCADA-система.

Анотація

Розглянуто ГПА як об’єкт автоматичного керування та виявлено його вхідні та вихідні параметри. Розроблена комп’ютерна система контролю параметрів технічного стану двоступеневого нагнітача природного газу. Описана структура програм, які інтегровані у програмне забезпечення SCADA-системи Citect, що забезпечує поетапну процедуру оцінювання технічного стану двоступеневого нагнітача природного газу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Горбійчук М. І. Комп’ютерна система поетапного діагностування роботи відцентрових нагнітачів природного газу / М. І. Горбійчук, О. А. Скріпка, М. І. Когутяк, С. В. Прокіпчин // Енергетика, контроль та діагностика об’єктів нафтогазового комплексу. – 2007. – №1 (2). – С. 67-71.
2 Halimi D. Maintenance actions planning in industrial centrifugal compressor based on failure analysis / D. Halimi, A. Hafaifa, E. Boualie //
Eksplotacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability. – 2014. - №16 (1). – Р.17-21.
3 Ed Wilcox. Practical methods for field performance testing centrifugal compressors. – Режим доступу: http://turbolab.tamu.edu/proc/ turboproc/T28/Vol28017.pdf
4 Горбійчук М. І. Метод обчислення базових значень діагностичних ознак відцентрового нагнітача природного газу / М. І. Горбійчук,
О. А. Скріпка // Методи та прилади контролю якості. – 2005. – №15. – С. 36-40.
5 Shengzhong Huang. Immune Genetic Evolutionary Algorithm of Wavelet Neural Network to Predict the Performance in the Centrifugal Compressor and Research / Huang Shengzhong //Journal of Software. – 2011. – No 5 – P. 908-914.
6 Горбійчук М. І. Метод обчислення базових значень діагностичних ознак відцентрового нагнітача природного газу / М. І. Горбійчук,
О. А. Скріпка / Методи та прилади контролю якості. – 2005. – №15. – С. 36-40.
7 Ільченко Б. С. Діагностування функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів: монографія / Б. С. Ільченко. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 228 с.8 ГалеркинЮ. Б. Турбокомпрессоры: учеб. пособие / Ю. Б. Галеркин, Л. И. Козаченко. – СПб: изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 374 с.
9 Ваняшов А. Д. Теория, расчет и конструирование компрессорных машин / А. Д. Ваняшов. – Омск: изд-во ОмГТУ, 2007. – 270 с.
10 Парафейник В. П. Анализ режимов роботы ГПА с газотурбинным приводом на стадии проектирования агрегата / В. П. Парафейник, А. В. Смирнов, И. Н. Тертышный, А. Н. Нефедов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2011. – № 9. – С. 25-32.
11 Горбійчук М. І. Метод параметричної ідентифікації технічного стану відцентрового нагнітача природного газу / М. І. Горбійчук, В. М. Медведчук, Г. П. Кропельницька // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – №2 (29). – С. 102-112.
12 Ковалів Є. О. Оптимізація роботи газоперекачувальних агрегатів з різними типами приводів / Є. О. Ковалів // Нафтогазова енергетика. – 2007. – №2 (3). – С. 80-86.
13 Заячук Я. І. Комп’ютерна система оптимального керування роботою відцентрових нагнітачів природного газу / Я. І. Заячук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №1. – С. 258-263.
14 Михеев В. А. Автоматизация процессов ОМД / В. А. Михеев. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева, 2012. – 166 с.
15 Кушков В. М. Людино-машинні інтерфейси: Конспект лекцій для студ. напряму 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» ден. та заоч. форм. навч. – К.: НУХТ, 2012. – 100 с.
16 Елизаров И. А. Интегрированные системы проектирования и управления: Scada-системы: учебное пособие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.] – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 160 с.
17 Горбійчук М. І. Метод параметричної ідентифікації технічного стану двоступеневого відцентрового нагнітача природного газу / М. І. Горбійчук, В. М. Медведчук // Нафтогазова енергетика. – 2015. – №1 (23). – С. 78-85.
18 Горбійчук М. І. Метод оцінки технічного стану двоступеневого відцентрового нагнітача природного газу на засадах нечіткої логіки
/ М. І. Горбійчук, О. А. Скріпка, В. М. Медведчук // Нафтогазова енергетика. – 2015. – №2 (24). – С. 59-68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-13

Як цитувати

Горбійчук, М. І., Гарасимів, В. М., & Гарасимів, Т. Г. (2018). КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДВОСТУПЕНЕВОГО НАГНІТАЧА ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(66), 85–91. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/249

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають