ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РЕЛЕВАНТНИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • М. С. Чесановський ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. І. Шекета ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. В. Процюк ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

буріння свердловин, експертний досвід, керовані параметри, запити оператора, оптимізація, обмеження, кейс-представлення.

Анотація

Пропоноване рішення в формі імплементованих кейсів активностей оператора включатиме маніпуляцію виразами на основі правил та мету правил. Правила, які використовуються, можуть мати різноманітне походження: абстраговані, релевантні, орієнтовані на профіль конкретного користувача. Правила можуть використовуватися на трьох рівнях: перед-правила – використовуються перед початком обробки запиту, для корекції і доповнення вихідного запиту релевантними кейс-представленнями; правила, що використовуються після успішної обробки запиту з метою доповнення відповіді системи шляхом виконання додаткових запитів по звужених системах обмежень; правила, що використовуються у випадку збою запиту, використовуються для виклику альтернативних запитів у послаблених системах обмежень і видачі відповідних пояснень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Шекета В.І. Методологія моделювання підтримки прийняття рішень у знання орієнтованих інформаційних технологіях керування бурінням: дис. д-ра техн. наук. – Київ, ІПММС НАН України, 2017. – 507 с. – http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Dysertacij i/dis_Sheketa_17.pdf
2 Крижанівський Є. І. Підвищення ефективності буріння тришарошковими буровими долотами з відкритою опорою / Є. І. Крижанівський,
Р. С. Яким, Л. Є. Шмандровський [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 2 (35). – С. 17–22.
3 Горбійчук М. І. Оптимальне відпрацювання шарошкових доліт за станом озброєння в неоднорідних породах / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 4 (21). – С. 23– 26.
4 Кропивницька В. Б. Комп'ютерна система оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин / В. Б. Кропивницька // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2008. – № 1. – С. 105–108.
5 Чудик І. І. Оптимальна подача промивальної рідини на вибій при бурінні свердловини / І. І. Чудик, Р. Б. Бабій // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 3 (4). – С. 71–75.
6 Семенцов Г. Н. Метод інтенсифікації параметрів математичної моделі за умов апріорної та поточної невизначеності процесу буріння
/ Г. Н. Семенцов, О. В. Фадеева // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2005. – № 3 (12). – С. 165–168.
7 Информационное обеспечение процесса бурения / Т. О. Акбулатов, Х. И. Акчурин, Л. М. Левинсон [и др.]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2002. – 55 с.
8 Горбійчук М. І. Аналіз алгоритмів ідентифікації процесу заглиблення свердловин / М. І. Горбійчук, В. Б. Кропивницька // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 2. – С. 24–26.
9 Шекета В.І. Імплементація інтелектуальної стратегії прийняття рішень у процесі буріння / В. І. Шекета, М. М. Демчина, В. Д. Мельник // Нафтогазова енергетика. – 2013. – № 2 (20). – С. 38– 50.
10 Дудля М. А. Алгоритм адаптивної стабілізації навантаження на долото / М. А. Дудля, В. М. Карпенко // Науковий вісник: збірник наукових праць Національної гірничої академії. – 2000. – № 4. – С. 81–88.
11 Osgouei R. E. Rate of Penetration Estimation Model for Directional and Horizontal Wells / R. E. Osgouei // Ms.S. Thesis. The Graduate School. – Ankara, TURKEY: Middle East Technical University, 2007. – 83 р.
12 Семенцов Г. Н. Моделювання функції мети для системи адаптивного оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин долотами нового покоління /Г. Н. Семенцов, О. В. Гутак // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. – № 2. – С. 133–140.
13 Горбійчук М. І. Адаптація оптимального режиму до зміни умов буріння / М. І. Горбійчук // Науковий вісник Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. – 2001. – № 1 (1). – С. 40–49.
14 Горбійчук М. І. Інформаційне забезпечення адаптивної системи керування процесом буріння / М. І. Горбійчук // Методи та прилади
контролю якості. – 2002. – № 8. – С. 86–89.
15 Pereira J. J. Comprehensive Optimization of Drilling Parameters for Horizontal Wells / J. J. Pereira, E. Kuru, S. Miska // Energy technology conference and exhibition: presented at ETCE/OMAE 2000 Joint Conference: energy for the new millennium, (New Orleans, Louisiana, 14–17 February 2000). – New Orleans, Louisiana, 2000. – Р. 1087–1096.
16 Шекета В. І. Управління процесом інтерпретації інформації про нафтогазові об’єкти на основі нечітких моделей / В. І. Шекета, М. М. Демчина, Л. М. Гобир // Математичне та імітаційне моделювання систем: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів-Жукин,
25–28 червня 2012 р.). – Чернігів, 2012. – С. 43–46.
17 Millheim K. Proactively Managed Drilling Operations Optimize Company Performance / K. Millheim // Oil & Gas Journal. – 2001. – September 17. – Р. 71–77.
18 Cayeux E. Real-Time Optimization of the Drilling Process – Challenges in Industrialization / E. Cayeux, E. W. Dvergsnes, F. Iversen // SPE/IADC 119650, SPE/IADC Drilling Conference and Exhibition, (Amsterdam, March 2009). – Amsterdam, Netherlands, 2009. – Р. 1–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-17

Як цитувати

Чесановський, М. С., Шекета, В. І., & Процюк, В. В. (2018). ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РЕЛЕВАНТНИХ РІШЕНЬ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(66), 92–100. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/250