Перспективи пошуків та розвідки газу з нетрадиційних колекторів у Західному бітумонафтогазоносному регіоні України

Автор(и)

  • В. С. Боднарчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121

Ключові слова:

бітуми, сланцюваті породи, газ з нетрадиційних колекторів, спаська світа.

Анотація

Через зростання потреб населення у енергоносіях, людству доводиться звертатися до нетрадиційних джерел енергії. Проте, вітрова, сонячна та інші енергії не можуть достатньою мірою замінити традиційні вуглеводневі джерела. Саме тому в наш час гостро постало питання дослідження таких нових напрямків у нафтогазовій справі, як сланцевий газ та метан вугільних пластів. На думку вітчизняних та зарубіжних вчених, немає сумніву у перспективності видобування газу з нетрадиційних колекторів на території України. Адже присутність в межах нашої держави бітумінозних відкладів, сильно збагачених на органічну речовину, таких як менілітова світа олігоцену та спаська світа нижньої крейди, дає підстави робити певні
прогнози і виділяти перспективні ділянки для пошуків, розвідки та видобутку газу з нетрадиційних колекторів. Особливо це стосується Західного бітумонафтогазоносного регіону, який на даний момент є найбільш перспективним щодо проведення науково-дослідних робіт даного типу. Проте, виникнення певних екологічних аспектів, пов'язаних з даним питанням, змушує замислитись над вдосконаленням схеми вилучення вуглеводнів з сланцевих порід, які раніше вважались породами-покришками та запропонувати нові напрямки, які б мінімізували вплив процесу видобування газу на навколишнє середовище.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Орлов О.О. Бітумонафтогазогеологічне районування і напрямки пошуків нафти і газу в нетрадиційних колекторах західних областей України [Текст] / О.О. Орлов, В.С. Боднарчук, Ю.А. Калиній, А.П. Мазур // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – №3 (33). – С. 17-29.
2 Орлов А.А. Аномальные пластовые давления в нефтегазовых областях Украины [Текст] / А.А. Орлов. – Львов: Вища школа, 1980. – 188 с.
3 Быховер Н.А. Геология и полезные ископаемые Карпат [Текст] / Н.А. Быховера. – Москва-Ленинград: Госиздатгеолит, 1941. – 642 с.
4 Порфірьєв В.Б. Бітумні сланці УРСР [Текст] / В.Б. Порфірьев, І.В. Грінберг, Н.Р. Ладиженський, К.А. Галабурська. – Львів, 1961. – 827 с.
5 Порфирьев В.Б. Менилитовые сланцы – сырье для промышленности – строительный материал / В.Б. Порфирьев, И.В. Гринберг, Н.Р. Ладыженский [и др.]. – Киев: АН УССР, 1956. – 367 с.
6 Орлов О.О. Виявлення нафтопродукуючих порід у Карпатах [Текст] / О.О. Орлов // Нафтова і газова промисловість. – 1992. – №2. – С. 37-43.
7 Орлов О.О. Сланцевий і вугільний газ та інші джерела енергоносіїв майбутнього [Текст] / О.О. Орлов, В.Г. Омельченко, А.В. Локтєв. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 152 с.
8 Орлов О.О. Перспективи пошуків нафти і газу у нетрадиційних колекторах Західного бітумонафтогазоносного регіону [Текст] / О.О. Орлов, М.І. Євдощук, В.С. Боднарчук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України"]. – Борислав: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 43-44.
9 Нестеров И.И. Новый тип коллектора нефти и газа [Текст] / И.И. Нестеров // Геология нефти и газа. – 1979. – №10. – С. 26-29.
10 Пути повышения эффективности поисков залежей нефти и газа в пластах Ю0, Ю1 и Ю2-Ю20 юрских отложений Среднего Приобья [Текст] / А.А. Орлов, М.Д. Журакивский, М.В. Ляху, Е.М. Старосельский // Известия высших учебных заведений. Нефть и Газ. – 1986. – С. 6-8.
11 Гідравлічний розрив у Європі: благо чи нещастя [Текст] / Авізер Такер: Матеріали міжнародної конференції ["Нетрадиційний природний газ: стратегії енергетичної безпеки України"].
– Івано-Франківськ: вид-во ІФНТУНГ, 2012.
12 Орлов О.О. Основні об'єкти пошуків газу в бітумінозних відкладах в західних областях України [Текст] / О.О. Орлов, В.С. Боднарчук. // Вісник харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна. – 2012. – №997. – С. 50-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-17

Як цитувати

Боднарчук, В. С. (2013). Перспективи пошуків та розвідки газу з нетрадиційних колекторів у Західному бітумонафтогазоносному регіоні України. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(46), 22–36. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/261

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ