ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ВИНЕСЕННЯ ТВЕРДОЇ ФАЗИ З ВИБОЮ ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ ЗАСТОСУВАННЯМ ПІННИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Р. М. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141
  • Н. С. Дремлюх ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141
  • А. В. Угриновський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141
  • А. І. Ксенич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727141

Ключові слова:

свердловина, піщаний корок, швидкість винесення, промивання свердловини, піноутворення.

Анотація

Показано негативні наслідки надходження піску із пласта в свердловину. Охарактеризовано методи очищення вибою свердловин від піщаних корків. Розглянуто характеристики промивальних агентів, їх властивості та критерії, на основі яких необхідно вибирати промивальні агенти для здійснення технологічних операцій у свердловинах. На лабораторній моделі свердловини проведено експериментальні дослідження швидкості винесення твердої фази із моделі пінними системами. За результатами експериментальних досліджень побудовано та проаналізовано графічні залежності швидкості винесення частинок піску піною від їх діаметру  при  використанні водних розчинів піноутворюючих ПАР з різною масовою концентрацією і стабілізатора піни.
За результатами дослідження підібрано склад піни, яка характеризується високою стійкістю і виносною здатністю, що попереджує випадання із піни частинок піску по шляху її руху з вибою свердловини на поверхню.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Світлицький В.М. Поточний та капітальний ремонт свердловин [Текст] / В.М. Світлицький, С.І. Ягодовський, Г.Р. Галустян. – К.: Логос, 2001. – 344 с.
2 Де Варгас Л. Борьба с выносом песка [Текст] / Л. Де Варгас // Нефть, газ и нефтехимия. – 1982. – №10. – С. 25–28.
3 Кустышев А. В. Перспективы ремонта скважин в условиях аномально низких пластовых давлений [Текст] / А. В. Кустышев, Д.А. Кряквин, Д.А. Кустышев, А.В. Немков, Е.В. Паникаровский, Е.В. Вакорин, И. А. Бенгард // Наука и ТЭК. – 2011. – №4. – С. 41-43.
4 Сулейманов Б.А. Промывка песчаной пробки газированными жидкостями [Текст] / Б.А. Сулейманов // Научные труды. – 2011. – №1. – С. 30-36.
5 Ожгибесова А.В. Методы борьбы с образованием песчаных пробок на забоях газовых скважин [Текст] / Ожгибесова А.В., Мамчистова А.И. // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2013. – № 3. – С. 50–56.
6 Мамчистова А.И. Cпособы борьбы c образованием песчаных пробок на забоях газовых скважин / А.И. Мамчистова, А.В. Ожгибесова //
Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и образовании: материалы V Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. – 2012. – С. 128-133.
7 Грей Дж.Р. Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей) [Текст] / Дж.Р. Грей, Г.С. Дарли. – М.: Недра, 1985.
8 Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении [Текст] / Л.М. Ивачев. – М.: Недра, 1975.
9 Гасумов Р.А. Опытно-промышленные испытания технологии и технических средств по далению глинисто-песчаных пробок в условиях АНПД [Текст] / Р.А. Гасумов, А.А. Сингуров, О.С. Кондренко, В.З. Минликаев, Н.Д. Дубровский // Время колтюбинга. – 2005. – №3 – С.18-23.
10 Сулейманов Н.Э. Об опыте применения гибких насосно-компрессорных труб в нефтегазодобыче [Текст] / Н.Э. Сулейманов / Нефтегазовое дело. – 2005. – №2.
11 Ивачев Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении [Текст] / Л.М. Ивачев. – М.: Недра, 1975. – 215 с.
12 Експлуатація свердловин у нестійких колекторах [Текст] / В.С. Бойко, І.А. Франчук, С.І. Іванов, Р.В. Бойко: монографія. – Київ: Книгодрук, 2004. – 400 с.
13 Тагиев К.М. Техника и технология проведения ремонтных работ в газовых скважинах с образованием газообразных агентов [Текст] :
/ К.М. Тагиев, А.Н. Лобкин, С.В. Долгов // Обзор. информ. Вып. 3. – М.: ВНИИЭгазпром, 1985. – 45 с. – (Газовая промышленность. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений).
14 Гасумов Р.А. Техника и технология ремонта скважин [Текст]: [монографія] : у 2 т. / Р.А. Гасумов, В.З. Минликаев. – М.: ООО «Газпром экспо», 2013. – Т.1. – 360 с.
15 Юсупходжаев М.А. Математическая модель промывки песчаной пробки на газових и газоконденсатных скважинах пенными системами с применением колонны гибких труб [Текст] / М.А. Юсупходжаев, М.В. Галкин // Время колтюбинга. – 2005. – №2. – С.45-49.
16 Амиян A.B. Некоторые вопросы гидравлики пенных систем [Текст] / A.B. Амиян // Газовая промышленность. –1976. – № 4. – С.24-26.
17 Амиян В.А. Вскрытие и освоение нефтегазовых пластов. 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / В.А. Амиян, A.B. Амиян, Н.П. Васильева. – М.: Недра, 1980. – 380 с.
18 Ахметов A.A. // Ликвидация пескопроявления при добыче газа [Текст] / A.A. Ахметов, К.А. Жуковский, A.M. Шарипов и др. // Газовая
промышленность. – 1998. – №9.– С. 20-22.
19 Леонов Е.Г. Гидравлический расчет промывки скважин пеной [Текст] / Е. Г. Леонов // Строительство нефтяных и газовых скважин
на суше и на море. 2004. – № 7. – С. 22-25.
20 Яковлев А.М. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые [Текст] / А.М. Яковлев, В.И. Коваленко. – М.: Недра, 1987. – 128 с.
21 Кондрат Р.М. Дослідження процесу піноутворення з використанням водних розчинів пінотворних ПАР і стабілізаторів піни [Текст] /
Р.М. Кондрат, Н.С. Дремлюх, А.В. Угриновський // Науковий вісник НГУ. – 2017. – №3. – С. 14-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-28

Як цитувати

Кондрат, Р. М., Дремлюх, Н. С., Угриновський, А. В., & Ксенич, А. І. (2017). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ВИНЕСЕННЯ ТВЕРДОЇ ФАЗИ З ВИБОЮ ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ ЗАСТОСУВАННЯМ ПІННИХ СИСТЕМ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(63), 90–96. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/270

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>