РКООН-2009 ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ЗВІТНОСТІ

Автор(и)

  • Г. І. Рудько Державна комісія України по запасах корисних копалин; 01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 816
  • І. Р. Михайлів ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

нафта, газ, коди класів, геолого-економічна оцінка, підрахунок запасів

Анотація

Класифікація запасів/ресурсів корисних копалин є основою для управління, обліку та їх використання. Історично розвиток таких класифікацій у різних країнах відбувався у діаметрально протилежних напрямках: у країнах так званого соціалістичного табору виділення категорій запасів/ресурсів проводилось за ступенем геологічного вивчення надр, у капіталістичних країнах – за рівнем економічної значущості та можливої адаптації запасів та ресурсів до ринку.
На сьогодні Рамкова класифікація ООН викопних енергетичних та мінеральних запасів і ресурсів (РКООН) широко застосовується у світовій практиці і є універсальною системою оцінки запасів/ресурсів родовищ корисних копалин за ринкових умов. РКООН-2009 забезпечує представлення звітності про оцінку запасів/ресурсів для всіх видів сировини, враховує вплив екологічних і соціальних чинників та дозволяє зберегти національні терміни з одночасним забезпеченням їх зіставимості з міжнародними стандартами.
Порівняння з Класифікацією України дозволило встановити, що Національна класифікація заснована на тих самих підходах до категоризації запасів/ресурсів, що і РКООН-2009, – за трьома фундаментальними критеріями: економічна і соціальна життєздатність проекту, статус та обґрунтованість проекту освоєння родовища та геологічна вивченість. Встановлено, що усі категорії запасів і ресурсів корисних копалин, які використовуються Класифікацією України, знаходять свої аналоги в РКООН-2009, що не лише дозволяє
враховувати потреби держави, а і забезпечує порівнянність статистичної звітності про запаси/ресурси на міжнародному рівні.
Застосування тих самих ознак категоризації запасів/ресурсів як і в РКООН дозволяє країнам з економікою перехідного періоду провести переоцінку запасів корисних копалин і мінеральної сировини на основі критеріїв ринкової економіки і тим самим привабити інвестиції у видобувні галузі. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 “Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”, затв. постановою КМУ № 326 від 04.05.1993 р.
2 Габриэлянц Г.А. Гармонизация классификаций запасов нефти и газа будет продолжаться / Г.А. Габриэлянц // Нефть и капитал. – 2006. – № 1. – С. 43-46.
3 Ковалева Е.Д. Классификация запасов углеводородов России. Проблемы адаптации к международным стандартам / Е.Д. Ковалева,
О.Г. Кананыхина, Ю.Б. Силантьев // Вести газовой науки: научно-технический сборник. – 20013. – № 5(16). – С.161-164.
4 Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 432
від 5.05.1997 р. – К.: Державна комісія України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів, 1997.
5 Рудько Г. І. Національні та міжнародні системи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації:
монографія / Г. І. Рудько, О. В. Нецький, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко. – Київ – Чернівці: Букрек, 2012. – 240 с.
6 Рамочная классификация Организации Объединенных Наций ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов. ECE/ENERGY/85 - https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/unfc2009/UNFC2009_ES39_r.pdf
7 Рудько Г.И., Лювинюков В.И. Сопоставление на уровне категорій Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых Украины для запасов (ресурсов) углеводородного сырья и РКООН-2009. – https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/unfc_egrc/egrc3_may2012/ 3May/7_Rudko_r.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Рудько, Г. І., & Михайлів, І. Р. (2017). РКООН-2009 ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ЗВІТНОСТІ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(65), 7–18. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/273

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають