ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДВОСТУПЕНЕВОЇ СЕПАРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Автор(и)

  • М. І. Горбійчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504521
  • Д. Д. Поварчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 504521

Ключові слова:

нафта, сепарація, математична модель, лінеаризація, матричні передавальні функції, структурні схеми.

Анотація

На основі попередньо розробленої авторами математичної моделі процесу двоступеневої сепарації для двох горизонтально розміщених сепараторів побудовано спрощену лінеаризовану математичну модель окремо для першого та другого ступенів сепарації. Проведене дослідження є справедливим для малих відхилень вхідних величин від деяких базових значень. Дане спрощення дало змогу визначити матричні передавальні функції об’єкта керування та побудувати структурні схеми як першої, так і другої ступенів сепарації. Отримані результати будуть використані для синтезу автоматичної системи керування процесом сепарації нафти та при створенні математичної моделі в програмному продукті MatLab.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Лазута И. В. Технологические процессы, оборудование и автоматизация нефтегазодобычи: уч. пособие / И. В. Лазута, Р. Ю. Сухарев. – Омск: СибАДИ, 2015. – 160 с.
2 Каспарьянц К. С. Процессы и аппараты для объектов промысловой подготовки нефти и газа: монография / К. С. Каспарьянц, В. И. Кузин, Л. Г. Григорян. – М.: Недра, 1977. – 254 с.
3. Ланчаков Г. А. Технологические процессы подготовки природного газа и методы расчета оборудования: монография / Г. А. Ланчаков, А. Н. Кульков, Г. К. Зиберт. – М.: Недра, 2000. – 279 с.
4 Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды: учебник для вузов / Г. С. Лутошкин. – М.: Альянс, 2005. – 320 с.
5 Ляпощенко О. О. Гідродинаміка інерційно-фільтруючих сепараційних пристроїв очищення природного газу: дис. … канд. техн. наук: 05.17.08 / Ляпощенко Олександр Олександрович. – Суми, 2006. – 135 с.
6 Мильштейн Л. М. Нефтегазопромысловая сепарационная техника: справочное пособие / Л. М. Мильштейн, С. И. Бойко, Е. П. Запорожец; под ред. Л. М. Мильштейна. – М.: Недра, 1992. – 236 с.
7 Персиянцев М. Н. Совершенствование процессов сепарации нефти от газа в промысловых условиях / М. Н. Персиянцев. – М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999. — 283 с.
8 Горбійчук М. І. Моделювання об’єктів і систем керування в нафтогазовій промисловості: навчальний посібник / М. І. Горбійчук. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. Ч. ІІ. – 1999. – 226 с.
9 Кулінченко Г. В. Формування підходу до побудови регулятора процесу низькотемпературної сепарації природного газу / Г. В. Кулінченко, А. В. Павлов, П. В. Леонтьєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка. – 2015. – №6. – С. 9 – 17.
10 Тугов В. В. Разработка математического обеспечения оптимального проектирования и автоматического управления технологического
процесса дегазации нефти: дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / Тугов Виталий Валерьевич. – Оренбург, 2002. – 208 с.
11 Devold H. Oil and gas production handbook. An introduction to oil and gas production / H. Devold - ABB ATPA Oil and Gas, 2006. – 84 p.
12 Горбійчук М. І. Розроблення математичної моделі установки двостадійної сепарації / М. І. Горбійчук, Д. Д. Поварчук, Н. Т. Лазорів,
Т.В Гуменюк //http://sis-journal.com/wp-content/uploads/2017/09/SIS-journal_9.pdf
13 Справочник по теории автоматического управления / [Александров А. Г, Артемьев В. М, Белоглазов И. Н. и др.]; под ред. А. А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-25

Як цитувати

Горбійчук, М. І., & Поварчук, Д. Д. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДВОСТУПЕНЕВОЇ СЕПАРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(65), 47–54. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/278

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають