Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони

Автор(и)

  • Д. Д. Федоришин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. П. Морошан ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. О. Пятковська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

свердловина, асиметрія, ексцес, породи-колектори, флюїдонасичення.

Анотація

Тонкошарувата будова теригенних відкладів та неоднозначність матриці породи-колектора значно
ускладнює вирішення питання визначення її фільтраційно-ємнісних властивостей та характеру флюїдона-
сичення. Запропоновано новий підхід до вирішення цього питання. Обґрунтовано спосіб експрес-інтер-
претації даних ГДС з використанням статистичних центральних моментів вищих порядків (асиметрія,
ексцес), які розраховуються за каротажними кривими. Результати продемонстровані на прикладі тонко-
шаруватого розрізу дашавської світи Вижомлянського та Вишнянського газових родовищ Більче-Волицької
зони.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Интерпретация данных ГИС тонкослоис-
тих разрезов сармата Предкарпатского прогиба
на основе компютерних технологий /
[Т.С.Изотова, О.В.Бондаренко, А.О. Пуш и др.]
// Каротажник. – 2005. – Вып 14(141). – С.112-
118.
2 Типізація відкладів сармату Більче-Воли-
цької зони Передкарпатського прогину /
Кушта Г., Бондаренко О., Вертепний Т. // Тези
доповідей наукової конференції молодих вче-
них і спеціалістів ЛВ УкрДГРІ. – Львів:
ЛВУкрДГРІ, 2005. – С.33-35.
3 Рац М.В. Неоднородность горных пород
и их физических свойств / М.В.Рац. – М.:
Наука, 1968. – 100 с.
4 Петкевич Г.Н. Скважинная сейсмоаку-
стика при решении задач прогнозирования гео-
логического разреза / Г.Н.Петкевич, Р.П.Моро-
шан, Ю.В.Філатов. – Киев: Наук. думка, 1985. –
232 с.
5 Красножон М.Д. Комплексна інтерпрета-
ція матеріалів ГДС з використанням комп’ю-
терної технології «Геопошук» / М.Д.Красно-
жон, В.Д.Косаченко. – К.: УкрДГРІ, 2007. –
254 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-11-22

Як цитувати

Федоришин, Д. Д., Морошан, Р. П., & Пятковська, І. О. (2011). Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(41), 36–40. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/300

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають