Кінетика деформації і руйнування основного металу та зварного з’єднання трубопроводу у морській воді

Автор(и)

  • Л. Я. Побережний ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • Т. Ю. Пиріг ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • І. Б. Окіпний ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • В. Б. Асатрян ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121

Ключові слова:

передексплуатаційне навантаження, корозійна втома, довговічність, кінетика амплітуди циклічної деформації, ресурс безпечної експлуатації, відносний ресурс безпечної експлуатації, морські трубопроводи.

Анотація

Проведено моделювання процесу укладання трубопроводу S та J-методами з метою виявлення впливу передексплуатаційного навантаження в циклі укладання на деформаційну поведінку основного металу та зварного з'єднання трубопроводу з пошкодженим ізоляційним покриттям в процесі експлуатації, його корозійно-втомну довговічність та ресурс безпечної експлуатації. За результатами корозійно-втомних випробовувань за схемою навантаження чистим згином з частотою навантаження 0,8 Гц побудовано криві низькочастотної корозійної втоми зразків з основного металу та зварного з’єднання морського трубопроводу з переднавантаженням та без нього. Встановлено деякі закономірності впливу рівня механічних напружень та передексплуатаційних навантажень на ресурс та відносний ресурс безпечної експлуатації основного металу та зварного з’єднання трубопроводу у морській воді. Шляхом аналізу макробудови поверхонь зламів показано збільшення негомогенності та появу дефектності в структурі основного металу та зварного з’єднання трубопроводу внаслідок передексплуатаційних навантажень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Капустин К.Я. Строительство морских трубопроводов / К.Я. Капустин, М.А.Камышев.– М.: Недра, 1982. – 207 с.
2 Побережний Л.Я. Кінетика деформації та електродного потенціалу сталі трубопроводу при низькочастотному навантаженні у морській воді / Л.Я. Побережний // Розвідка та розробка
нафтових і газових родовищ. – 2011. – №1. – С. 76-82.
3 Коррозионная усталость металлов: Тр. І сов.-англ. семинара / АН УССР, Физ.-мех. ин-тим. Г. В. Карпенко; под ред. акад. Я. М. Колотыркина. – К.: Наукова думка, 1982. – 372 с.
4 Крижанівський Є.І. Установка для комплексних досліджень малоциклової втоми матеріалу морських трубопроводів у робочих середовищах / Є.І.Крижанівський, Л.Я. Побережний
// Нафтова і газова промисловість. – 2001. – № 5. – С. 44-45.
5 Побережний Л.Я. Вплив способу укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг // Вісник ТНТУ. – 2011. – Спец. вип., ч.1 – С. 101-106.
6 Ільницький М.К. Проектування, будівництво та експлуатація морських трубопроводів / М.К. Ільницький, О.Б. Шадрін. – К.: Українська книга, 1997. – 174 с.
7 Побережний Л.Я. Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу при низькочастотному навантаженні / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг // Розвідка та розробка
нафтових і газових родовищ. – 2012. – 3(44). – С. 87-96.
8 Улиг Г.Г. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику / Г. Г. Улиг, Р. У. Реви; [пер. с англ. под ред. А. М. Сухотина]. – Л.: Химия, 1989. – 456 с.:
ил.
10 Похмурский В. И. Коррозионная усталость металлов / В. И. Похмурский – М.: Металлургия, 1985. – 206 с.
11 Похмурський В.І. Адсорбційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів / В. І. Похмурський // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2010. – №2. – С. 21-30.
12 Махненко В. И. Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций / В. И. Махненко – К.: Наукова думка, 2006. – 620 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-24

Як цитувати

Побережний, Л. Я., Пиріг, Т. Ю., Окіпний, І. Б., & Асатрян, В. Б. (2013). Кінетика деформації і руйнування основного металу та зварного з’єднання трубопроводу у морській воді. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(46), 122–133. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/324

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають