Технології видобування залишкової нафти з обводнених родовищ із застосуванням поверхнево-активних систем

Автор(и)

  • Р. М. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Л. Б. Мороз ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. Д. Михайлюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

видобуток, коефіцієнт вилучення нафти, третинні методи видобутку, обводненість, све- рдловина.

Анотація

Основні за запасами нафти родовища Передкарпаття розробляються в умовах заводнення. У заво-
днених зонах цих родовищ знаходяться значні залишкові запаси нафти через неповне витіснення водою із
пористого середовища і макрозащемленої нафти в слабкодренованих ділянках пласта з початковою на-
фтонасиченістю, які вода обійшла. Дослідження, розроблення і впровадження у нафтовій промисловості
технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення і поточних відборів
нафти на завершальній стадії розробки родовищ є актуальним завданням сьогодення.
З метою вибору ефективність витіснювальних агентів на основі ПАР для вилучення залишкової нафти
з обводнених пластів і технологій їх застосування виконано комплекс лабораторних досліджень за експрес-
методикою і на установці УДПК, яка модулює пластові умови. Експериментальні дослідження процесів
витіснення нафти розчинами ПАР здійснювалися для умов вигодсько-бистрицького нафтового покладу До-
линського родовища. Представлені основні результати експериментального визначення коефіцієнтів виті-
снення нафти водою, розчинами ПАР та вплив основних чинників на їх ефективність.
За результатами досліджень розроблено спосіб вилучення нафти із слабкодренованих і макронеодно-
рідних ділянок пласта, який ґрунтується на послідовному запомповуванні у нагнітальну свердловину розчину
загущувача і розчину ПАПС.
Обґрунтовано вибір дослідного поля для здійснення дослідно-промислових випробувань запропонованої
технології вилучення залишкової нафти з обводнених пластів вигодсько-бистрицького покладу Долинського
родовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 МорозЛ.Б. Аналіз методів підвищення наф-
товилучення на родовищах Прикарпаття /
Л.Б. Мороз, В.Д. Михайлюк // Науковий вісник
Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу. – 2008. – №2. – С.51-
55.
2 Рудий М.І. Пошук ефективних повехне-
во-активних речовин для дії на нафту Бугріва-
тівського родовища / М.І. Рудий, М.В. Заяць //
Науковий вісник Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу. – 2005.
– №3. – С.75-81.
3 Бабалян Г.А. Применение поверхносно-
активных веществ с целью увеличения нефтео-
тдачи / Г.А. Бабалян, Г.П. Ованесов, Л.А. Пеле-
вин. – М.: Недра, 1970. – 108 с.
4 Використання поверхнево-активних ре-
човин в процесах нафтовидобутку на родови-
щах ВАТ «Укрнафта»: монографія. – Івано-
Франківськ: НДПІ, 2009. – 399 с. – ISBN 978-
966-97094-0-0.
5 Пат. 72010 Україна, МКВ Е21В 43/18.
Спосіб розробки нафтового покладу / Михай-
люк В.Д., Кондрат Р.М., Мороз Л.Б. Заявник і
патентовласник ІФНТУНГ. – № 200902382; за-
явл. 17.03.2009; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-14

Як цитувати

Кондрат, Р. М., Мороз, Л. Б., & Михайлюк, В. Д. (2012). Технології видобування залишкової нафти з обводнених родовищ із застосуванням поверхнево-активних систем. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(45), 30–38. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/330

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>