Дослідження формування ареалів забруднення і загазованості витоками з трубопроводів на математичних моделях

Автор(и)

  • Л. Є. Шкіца ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. Я. Грудз ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. В. Палійчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Мандрик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

трубопровід, аварійний витік, фільтрація, ареал

Анотація

Розглядається фільтрація рідини і газу в пористому середовищі (ґрунті), обумовлена витоками
транспортованого продукту з трубопроводу внаслідок появи у стінках труб наскрізних отворів, виклика-
них корозійними процесами.
Створена математична модель базується на законі лінійної фільтрації у формі Дарсі, рівнянні нероз-
ривності у двовимірній формі, в якій витік із трубопроводу моделюється функцією джерела Дірака. Реалі-
зація моделей здійснюється методами функції Гріна, а також інтегральних перетворень Фур’є і Лапласа.
Отримані результати уможливлюють побудову нестаціонарного розподілу тиску і швидкостей
фільтрації в грунті, на основі яких робиться висновок про формування ареалу забруднення довкілля рідкими
витоками і ареалу загазованості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Кесельман Г. С. Защита окружающей
среды при добыче, транспорте и хранении неф-
ти и газа / Г. С. Кесельман, Э. А. Махмудбеков.
– М.: Недра, 1981. – 256 с.
2 Петряшин Л.Ф. Охрана природы в неф-
тяной и газовой промышленности / Л.Ф. Пет-
ряшин, Г. Н. Лысяный, Б.Г. Тарасов. – Львов.:
Вища школа, 1984. – 170 с.
3 Адлер Ю. П. Планирование эксперимен-
та при поиске оптимальных условий. Програ-
мированное введение в планирование экспери-
мента / Ю. П. Адлер, Е. Б. Леаркова, Ю. В. Гра-
новский. – М.: Наука, 1971. – 283 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-12-12

Як цитувати

Шкіца, Л. Є., Грудз, В. Я., Палійчук, О. В., & Мандрик, О. М. (2012). Дослідження формування ареалів забруднення і загазованості витоками з трубопроводів на математичних моделях. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(45), 39–44. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/332

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>