Лабораторні дослідження процесу руху газорідинних сумішей у рельєфному трубопроводі

Автор(и)

  • Р. М. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. В. Угриновський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

дослідження, вода, газ, трубопровід, швидкість, втрати тиску, енерговитратність

Анотація

Важливим аспектом підвищення ефективності нафтогазовидобувного комплексу є продовження ста-
більної роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин.
Це досягається забезпеченням якомога менших перепадів тиску по трасі газопроводу: чи це газопро-
від, яким рухається газ від промислу до споживачів, чи газопровід (шлейф), яким рухається газ до УКПГ.
Проведено огляд і аналіз робіт, що стосуються питань попередження і ліквідації рідинних скупчень у
газопроводах. На основі експериментальних досліджень визначено вплив на роботу газопроводу рідинних
скупчень під час руху чистого газу його пониженою ділянкою. Визначено швидкості газового потоку, необ-
хідні для повного винесення рідини з пониженої ділянки трубопроводу. Проведено експериментальні дослі-
дження щодо вибору оптимального режиму руху газорідинної суміші в рельєфному трубопроводі, виходячи
з умов забезпечення мінімальних втрат тиску та мінімальної питомої енерговитратності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 А.с. 441046 СССР, МКИ В 08 В 9/02.
Способ удаления жидкости из газопровода
[Текст] / Э.М. Арутюнян, А.П. Сельващук
(СССР). – 1725689/28-13 ; заявл. 17.12.71 ;
опубл. 30.08.74, Бюл. №32.
2 Бурных В. Увеличение пропускной спо-
собности газопровода ШБКБ (на участке Ше-
белинка-Белгород) / В. Бурных, М. Ткаченко //
Нефтяная и газовая промышленность. – 1964. –
№4. – С. 57-60.
3 Кривошеий Б. Анализ эффиктивности
работы дрипов различных консрукций / Б. Кри-
вошеий // Новости нефтяной и газовой промы-
шленности. – 1968. – №6. – С. 38-45.
4 Ильский О. Повышение эффективности
работы конденсатосборника типа «расширите-
льная камера» / О. Ильский // Газовая промыш-
ленность. – 1966. – № 12. – С. 24-28.
5 А.с. 671881 СССР, МКИ В 08 В 9/02.
Устройство для очистки внутренней поверхно-
сти труб [Текст] / Б.П. Тимофеев, Н.М. Козлов,
Е.Д. Андрушев, Н.Е. Егоров, С.Г. Гуров
(СССР), – 2431601/22-12 ; заявл. 16.12.76;
опубл. 05.07.79, Бюл. №25.
6 А.с. 444573 СССР, МКИ В 08 В 9/06.
Устройство для очистки внутренней поверхно-
сти трубопровода [Текст] / Е.М. Климовский,
В.Г. Селиверстов, П.Д. Романов, А.Д. Седых,
С.А. Бобровский (СССР), – 1747297/29-14;
заявл. 14.02.72 ; опубл. 30.09.74, Бюл. №36.
7 А.с. 710678 СССР, МКИ В 08 В 9/04.
Устройство для очистки внутренней поверхно-
сти труб [Текст] / В.Е. Бычков, В.А. Третьяков,
К.В. Рыбаков (СССР), – 2557770/29-12; заявл.
22.12.77 ; опубл. 25.01.80, Бюл. №3.
8 А.с. 521033 СССР, МКИ В 08 В 9/04,
В 08 В 3/04. Устройство для очистки внутрен-
ней поверхности трубопровода [Текст] /
Р.Ю. Акчурин (СССР), – 1984071/01; заявл.
04.01.74 ; опубл. 15.07.76, Бюл. №26.
9 А.с. 453205 СССР, МКИ В 08 В 9/04.
Устройство для очистки внутренней поверхно-
сти трубопроводов [Текст] / Р.Ю. Акчурин
(СССР), – 1833581/28-13; заявл. 05.10.72 ;
опубл. 15.12.74, Бюл. №46.
10 А.с. 420356 СССР, МКИ В 08 В 9/04.
Устройство для очистки внутренней поверхно-
сти трубопроводов [Текст] / Д.М. Мубинов,
Ф.Г. Мансуров, Ю.А. Сковородников, А.Н. Тю-
па (СССР), – 1813188/28-13; заявл. 26.07.72 ;
опубл. 25.03.74, Бюл. №11.
11 Чисхолм Д. Двухфазные течения в тру-
бопроводах и теплообменниках [Текст] / Д. Чи-
схолм; пер. с англ. пер. изд.: Великобритания,
1983. – М.: Недра, 1986. – 204 с.
12 А.с. 645715 СССР. МКИ В 08 В 9/02.
Способ газожидкостной очистки газопроводов /
Бурных В.С., Чистяков Б.Е., Агишев А.П. и др.
- №2302118; Заявл. 19.12.1975; Опубл.
05.02.1979, Бюл. №5.
13 А.с. 1189457 СССР. МКИ А 62 С 5/04,
В 08 В 9/00. Пеногенератор / Гончаров В.Н.,
Тихомиров В.К., Лещук Н.С., Капцов И.И. -
№3714991; Заявл. 20.01.1984; Опубл.
07.11.1985, Бюл. №41.
14 А.с. 604567 СССР. МКИ В 01 D 19/02.
Устройство для разрушения пены / Бурных В.С.,
Гончаров В.Н., Завадин В.И., Зинченко И.А. -
№2429033; Заявл. 14.12.1976; Опубл.
30.04.1978, Бюл. №16.
15 Опытно-промышленные испытания
способа пенной очистки МГ [Текст] / В.И. Гон-
чаров, И.И. Капцов, В.К. Тихомиров // Нефтя-
ная и газовая промышленность. – 1988. – №4. –
С. 42-44.
16 United States Patent N2 4473408. Cleaning
pipeline interior with gelled pig: Purinton, Jr..
Publ. September 25,1984/ Filed: January 12,1982.
17 V. Goldberg, FMc Kee Model predicts liquid
accumulation severe terrain induced slugging
for two-phase lines – Oil&Gas Journal, 19 Aug.
1985.
18 Гидродинамика газожидкостных смесей
в трубах [Текст] / В. А.Мамаев, Г. Э. Одиша-
рия, Н. И. Семенов, А. А. Точигин. – М.:
Недра, 1969. – 208 c.
19 Ксенич А.І. Прогнозування пропускної
здатності та гідравлічної енерговитратності по-
ліетиленових газових мереж [Текст]: дис.
…канд. техн. наук: 17.02.12 / Ксенич Андрій
Іванович – Івано-Франківськ, 2012. – 185 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-10-29

Як цитувати

Кондрат, Р. М., & Угриновський, А. В. (2012). Лабораторні дослідження процесу руху газорідинних сумішей у рельєфному трубопроводі. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(45), 118–128. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/345

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>