Акустико-емісійна оцінка стану обладнання нафтопомпувальної станції

Автор(и)

  • В. Р. Скальський 1Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5, тел. (0322) 631264
  • Р. М. Басараб Львівська філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ВАТ “Укртранснафта” 79000, м. Львів, вул. Липинського, 12, тел. (0322) 725506
  • О. М. Станкевич Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5, тел. (0322) 631264

Ключові слова:

нафтопомпувальні станції, руйнування, діагностування, акустична емісія, вейвлетперетворення

Анотація

Представлено методику технічного діагностування обладнання нафтопомпувальної станції за критерієм оцінки типів руйнування конструкційних матеріалів за параметрами вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії (АЕ). Наведено результати її застосування під час планового обстеження нафтопомпувальної станції “Плещівка” філії “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ВАТ “Укртранснафта”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Укртранснафта. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrtransnafta.com/ua/.
2 Андрусяк А. В. Аналіз і причини відмов на нафтопроводі та фактори, які впливають на їх експлуатацію / А. В. Андрусяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 4. – С. 83–85.
3 Особливості корозії та корозійно-механічного руйнування тривало експлуатованих сталей магістральних трубопроводів / О. І. Звірко, З. В. Слободян, О. Т. Цирульник та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 2. – С. 81–86.
4 Дмитрах І. М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк. – Львів: ФМІ НАНУ, 1999. – 341 с.
5 Гумеров А. Г. Диагностика оборудования нефтеперекачивающих станций = Diagnostics of equipment in oil pumping stations / А. Г. Гумеров, Р. С. Гумеров, А. М. Акбердин. – М. :Недра, 2003. – 346 с.
6 Mirabile M. Acoustic emission energy and mechanisms of plastic deformation and fracture / M. Mirabile // Nondestructive testing. – 1975. – 8, № 2. – P. 77–85.
7 Gerberich W. An acoustic emission investigation of microscopic ductile fracture / W. Gerberich, D. G. Atteridge, J. F. Lessar // Metallurgical Transactions. – 1975. – A6, № 4. – P. 797–801.
8 Теоретические концепции метода акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения / А. Е. Андрейкив, Н. В. Лысак, О. Н. Сергиенко, В. Р. Скальский (Препр. / АН УССР. Физ.-мех. ин-т; № 137). – Львов, 1987. – 49 с.
9 Назарчук З. Т. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: науковотехнічний посібник: у 3 т./ З. Т. Назарчук, В. Р. Скальський. – Т. 2: Методологія акустикоемісійного діагностування. – К.: Наукова думка, 2009. – 263 с.
10 Скальський В. Р. Використання вейвлет-перетворення сигналів акустичної емісії для визначення особливостей крихкого руйнування скла / В. Р. Скальський, О. М. Станкевич
// Наукові нотатки: міжвузівський збірник (за напрямом “Інженерна механіка”). – Луцьк. – Вип. 33. – 2011. – С. 213–219.
11 Діагностування механізмів руйнування сталі 38ХН3МФА за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної емісії / В. Р. Скальський, Л. Р. Ботвіна, О. М. Станкевич та ін. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2011. – № 3. – С. 12–17.
12 Терентьев Д. А. Вейвлет-анализ сигналов АЭ в тонкостенных объектах / Д. А. Терентьев, С. В. Елизаров // Контроль. Диагностика. – 2008. – № 7. – С. 51–54.
13 Дремин И. М. Вейвлеты и их использование / И. М. Дремин, О. В. Иванов, В. А. Нечитайло // Успехи физических наук. – 2001. – Т. 171, № 5. – С. 465–501.
14. Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company. – [Virtual Resource]. – Access Mode: http://www.vallen.de.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-24

Як цитувати

Скальський, В. Р., Басараб, Р. М., & Станкевич, О. М. (2013). Акустико-емісійна оцінка стану обладнання нафтопомпувальної станції. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(46), 201–206. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/351