Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини

Автор(и)

  • О. Р. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Н. М. Гедзик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

природний газ, обводнення, стабілізація, винесення рідини

Анотація

Експлуатація газових свердловин на завершальній стадії розробки в умовах обводнення є надзвичайно
актуальною в даний час. Тому розробка нової методики обрахунку оптимальних параметрів роботи сверд-
ловин та системи збору і підготовки газопромислової продукції дасть змогу швидше приймати рішення про
стабілізацію їх роботи. У даній статті розглянуто питання винесення крапельної рідини з вибою на повер-
хню. Також розроблена нова методика підрахунку стабільності роботи свердловин. Отримані результати
були підтверджені моделюванням у програмному середовищі PIPESIM компанії Schlumberger. За результа-
тами проведених досліджень встановлено, що після впровадження всіх заходів з оптимізації роботи сверд-
ловин та системи збору і підготовки газу можна забезпечити повне винесення рідини з вибою свердловин.
При цьому дебіт свердловин по родовищу збільшиться на 50% у порівнянні з попереднім його значенням.
Розроблена методика показала можливість свого практичного застосування на родовищах, оскільки
вона також вирізняється своєю універсальністю для різних умов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Основы технологии добычи газа / [Мир-
заджанзаде А.Х., Кузнецов О.Л., Басниев К.С.,
Алиев З.С.]. – М.: ОАО "Издательство "Недра",
2003. – 880 с.: ил. – ISBN: 5-247-03885-1.
2 Технологический режим работы газовых
скважин / З.С.Алиев, С.А.Андреев, А.П.Вла-
сенко, Ю.П.Коротаев. – М.: Недра, 1978. – 276с.
3 Кондрат P. Нові технології видобування
газу і конденсату [Текст] / Роман Кондрат //
Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 4.
– С. 20-23.
4 Кондрат P.M. Газоконденсатоотдача пла-
стов [Текст] / Р. Кондрат. – М.: Недра, 1992. –
255 с. – ISBN 5-247-02154-1.
5 Косачук Г.П. Оценка характера внедре-
ния пластовых вод в залежь АГКМ [Текст] /
Г.П.Косачук, Ф.Р.Биланов, Е.В.Нифантова,
С.А.Мельников // Газовая промышленность. –
2006. – № 11. – С. 29-33.
6 Нефтегазопромысловая геология и гид-
рогеология залежей углеводородов [Текст] /
И.П. Чоловский., М.М. Иванова, И.С. Гутман,
С.Б. Вагин, Ю.И. Брагин. – М.: Нефть и газ,
2002.
7 Серебряков О. Анализ внедрения воды в
продуктивную залежь Астраханского ГКМ
[Текст] / О.И Серебряков // Газовая промыш-
ленность. – 1997. – № 8. – С. 57-58.
8 Севастьянов О. Особенности обводнения
скважин и газоконденсатной залежи ОНГКМ
[Текст] / О.М. Севастьянов, Е.Е. Захарова //
Газовая промышленность. – 2004. – № 10. –
С. 80-82.
9 James F. Lea Gas well deliquification/
James F. Lea, Henry V. Nickens, Mike R. Wells/
Elsevier Inc., Second Edition, 2008. – ISBN:
9780080569406.
10 Two-Phase Flow in Pipes/Dr. James P.
Brill, Dr. H. Dale Beggs, 6th Edition, 1991.
11 Патент РФ №2017941. Способ удаления
жидкости из газовых скважин и шлейфов /
Минигулов Р.М. та Шадрин В.И., клас патенту
E21B43/00, номер заявки 4882642/03, дата пуб-
лікації 15.08.1994, патентовласник Минигулов
Рафаил Минигулович.
12 Експлуатація нафтових і газових сверд-
ловин / Лаврушко П. М. та ін.. – М.: Недра,
1974. – 367 с.
13 Коротаєв Ю. П. Видобуток, транспорт
та підземне зберігання газу / Коротаєв Ю. П.
та ін. – М.: Недра, 1984. – 218 с.
14 Особенности добычи низконапорного
газа / Р.М. Тер-Саркисов, Ю.В.Илатовский,
С.Н. Бузинов (ВНИИГАЗ), В.В.Медко (Надым-
газпром), А.Н.Харитонов, В.И.Нифантов,
В.П.Казарян, Н.В.Серегина (ВНИИГАЗ) //
Газовая промышленность. – 2005. – № 11.
15 United States Patent #5,363,693 William
G. Elmer, Gas well tubing flow rate control. –
1997, June 10.
16 Воловецький В.Б. Попередження від-
кладання гідратів та збирання рідини під час
продування свердловини та шлейфу /
В.Б.Воловецький, О.Ю.Витязь, О.М.Щирба //
Розвідка та розробка нафтових і газових родо-
вищ. – 2010. – № 1(34). – С. 160-164.
17 Капцов И.И. Сокращение потерь газа на
магистральных газопроводах / И.И. Капцов. –
М.: Недра, 1988. – 160 с.
18 Одишария Г.Э. Гидравлический расчёт
рельефных трубопроводов при незначительном
содержании жидкости в потоке газа /
Г.Э.Одишария, А.В. Катушенко // Газовая про-
мышленность. – 1976. – С. 42-43.
19 V. Goldberg, FMc Kee. Model predicts liquid
accumulation severe terrain induced slugging
for two-phase lines // Oil&Gas Journal. – 1985, 19
Aug.
20 Mahmood Moshfeghian, Arland H. Johannes,
Robert N. Maddox Thermodynamic properties
are important in predicting pipeline operations
accurately // Oil&Gas Journal, 04 Feb, 2002. –
p.58-61.
21 Шагапов В.Ш. Распространение малых
возмущений в жидкости с пузырьками // При-
кладная механика и техническая фізика. – 1977.
– № 1. – С. 90-101.
22 Нигматулин Р.И. Проявление сжимае-
мости несущей фазы при распространении волн
в пузырьковой бреде / Р.И. Нигматулин,
Н.К. Вахитова // ДАН СССР. – 1989. – Т. 304. –
№ 5. – С. 1077- 1081.
23 Пат. України №49762. Спосіб контролю
утворення гідратів в газопроводах / Беккер
М.В. та ін.; Заявл. 05.06.02; опубл. 16.09.02;
Бюл. № 9.
24 Пат. України№ 49764. Спосіб контролю
утворення гідратів в газопроводах / Руднік А.А.
та ін.; Заявл. 05.06.02; Опубл. 16.09.02, бюл.
№ 9.
25 Розробляння заходів щодо підвищення
ефективності роботи шлейфів свердловин за
результатами оцінювання режимів їх роботи /
М.І.Братах, В.Г.Топоров, З.В.Шеїна,
В.Є.Блізняков, Р.Т.Ільчишин, В.М.Шикиринець
// Розвідка та розробка нафтових і газових
родовищ. – 2010. – № 2(35). – С. 101-106.
26 Вяхирев Р.И. Теория и опыт добычи га-
за / Вяхирев Р.И., Коротаев Ю.П., Кабанов Н.И.
– М.: ОАО "Издательство "Недра", 1998. –
479 с.; ил. – ISBN 5-247-03801-0

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-08-30

Як цитувати

Кондрат, О. Р., & Гедзик, Н. М. (2012). Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(45), 164–178. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/353

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>