Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Автор(и)

  • Л. Є. Шкіца ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. В. Павлик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. В. Корнута ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. О. Пригоровська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. Є. Стовбенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

нарисна геометрія, комп’ютерна графіка, викладання графічних дисциплін, дистанційне навчання.

Анотація

Розглянуто досвід впровадження дистанційного курсу «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» на кафедрі інженерної і комп’ютерної графіки ІФНТУНГ. Представлені методологічні особливості викладання графічних дисциплін, запропоновані практичні рекомендації щодо застосування
засобів навчання та шляхи реалізації дистанційного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Проект Національної стратегії розвитку освіти України у 2012-2021роках. – Електронний ресурс: www.mon.gov.ua/images/files/news/ 12/05/4455.pdf
2 Гузь Л.А. Проблеми та переваги розвитку наукових засад дистанційної освіти / Л.А. Гузь // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №37. – С.279-294.
3 Мокін Б.І. Основні дидактичні принципи в методиці викладання „Інженерної та комп’ютерної графіки” / Мокін Б.І., Слободянюк О.В., // Збірник матеріалів конференції „Інтернет – Освіта – Наука – 2004”. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 432 с.
4 Корнута О.В. Інноваційні аспекти впровадження дистанційної освіти при викладанні графічних дисциплін / О.В.Корнута, І.О.Бекіш, І.В.Павлик,Т.О.Пригоровська // Всеукраїнськанауково-методична конференція „Інноваційні аспекти геометро-графічної освіти”, 6-10 травня 2012 р: тези доп. – Севастополь (СевНТУ), 2012. – С.101-105.
5 Шкіца Л.Є. Застосування навчально-наочних засобів при вивченні графічних дисциплін / М.Є.Стовбенко // Теорія і методика саморозвитку
педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України: Всеукраїнська науково-методична конференція, 30 травня – 1 червня 2011р.: тези доп. – ІваноФранківськ, 2011. – С. 182-184.
6 Шкіца Л.Є. Впровадження тестових технологій при вивченні нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки / Л.Є.Шкіца, О.В.Корнута // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Всеукраїнська науковометодична конференція, 2008 р.: тези доп. – Івано-Франківськ: ДУІКТ, 2008.
7 Шкіца Л.Є. Система дистанційного навчання як методичний засіб при вивченні дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка» /
Л.Є.Шкіца, О.В.Корнута, В.А.Корнута, Т.О.Пригоровська, І.О. Бекіш // Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України: Всеукраїнська науково-методична конференція, 30 травня – 1 червня 2011 р.: тези доп. – Івано-Франківськ, 2011. – С.72-73.
8 Павлик І.В. Розробка дистанційного курсу з дисципліни «Інженерна графіка» / І.В.Павлик, О.В.Корнута // 1-й всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні технології в дистанційній освіті», 7-8 травня 2012р.: тези доп. – Івано-Франківськ, 2012.– С.54-56.
9 Корнута О.В. Методика викладання «комп’ютерних» дисциплін з використанням сучасних відеозасобів / О.В. Корнута, Т.О. Пригоровська, І.О. Бекіш, В.А. Корнута // IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Розвиток науки та освіти в освітніх закладах України в контексті Болонського процесу», 19-20 листопада 2010р.: тези доп. – Сєвєродонецьк, 2010 – С. 66.
10 Методические вопросы дистанционного обучения. графическим дисциплінам / A.M. Швайгер, B.C.Дукмасова, С.А.Печорская http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/handle/0001.74/2 07/23.pdf
11 Крайнова Ольга Анатольевна. Проектирование методической системы обучения студентов дисциплине "Компьютерная графика" : 13.00.08 Крайнова, Ольга Анатольевна Проектирование методической системы обучения студентов дисциплине "Компьютерная графика" (На примере специальности 030100 "Информатика") : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 Тольятти, 2004 208 с. РГБ ОД, 61:05-13/723

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-24

Як цитувати

Шкіца, Л. Є., Павлик, І. В., Корнута, О. В., Пригоровська, Т. О., & Стовбенко, М. Є. (2013). Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(46), 256–267. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/364

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають