Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від корозії

Автор(и)

  • Є. І. Крижанівський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. С. Полутренко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. Т. Федорович ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. В. Федорович ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

інгібітори, покриття, адгезія, бітумно-полімерна мастика, мікробіологічна корозія

Анотація

Проаналізовано стан сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від
корозії. Проведено аналіз втрат від аварій, спричинених корозією. Визначено основні вимоги до покриттів
для ефективного протикорозійного захисту нафтогазопроводів. Проведено огляд ізоляційних покриттів
різних типів, що використовуються в ДК «Укртрансгаз» для протикорозійного захисту магістральних га-
зопроводів. Встановлено основні чинники біопошкоджень нафтогазопроводів в умовах підземного середо-
вища. Наведено вимоги, яким повинні відповідати біоцидні добавки до покриттів. Запропоновано ефективні
захисні ізоляційні покриття на бітумно-полімерній основі для захисту підземних нафтогазопроводів від
мікробіологічної корозії. Наведено методику розрахунку економії витрат при застосуванні того чи іншого
ізоляційного покриття. Здійснено розрахунок економічної ефективності від впровадження модифікованого
бітумно-полімерного покриття на газотранспортному підприємстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 КузьменкоЮ.О. Моніторинг корозійного
стану магістральних нафтогазопроводів /
Ю.О.Кузьменко // Нафтова і газова промисло-
вість. – 1994. – №2. – С.43-44.
2 Мікробна корозія підземних споруд /
[Андреюк К.І., Козлова І.П., Коптєва Ж.П.
та ін.] – К.: Наукова думка, 2005 – 258 с.
3 Степачов В. Основні аспекти біологічних
чинників на розвиток корозійних процесів під-
земних сталевих трубопроводів / В. Степачов,
П. Лемешинський // Спецвипуск журналу
«Фізико-хімічна механіка матеріалів». – 2010. –
№8. – С.645-649.
4 Довідник-каталог «Сучасні протикоро-
зійні матеріали для захисту об’єктів нафтогазо-
вого комплексу України» / В.М. Василюк,
В.А. Черватюк, В.П. Васьківський, Ю.Г. Федо-
ренко, С.В. Ткач. – Л.: СПОЛОМ – 2008. –
170 с.
5 Низьев С.Г. Особенности и перспективы
противокоррозионной защиты магистральных
нефтепроводов / С.Г.Низьев // Трубопроводный
транспорт. Теория и практика. – 2007. – №4. –
С.38-65.
6 Коршак А.А. Проектирование и эксплу-
атация газонефтепроводов / А.А. Коршак,
А.М. Нечвань. – М.: Недра, 2008. – 488 с.
7 Коррозия и защита от коррозии /
И.В.Семенова, Г.М. Флорианович, А.В.Хоро-
шилов. – М., 2006. – 306 с.
8 Методы оценки микробной стойкос-
ти защитных покрытий / В.В. Занина,
Ж.П. Коптева, А.Е. Коптева, И.А. Козлова //
Микробиол. журн. – 2003. – т.65, №5. – С.41-44.
9 Бойченко С.В. Забезпечення біологічної
стабільності вуглеводневих палив /
С.В. Бойченко. Н.М.Кучма // Вісник НАУ. –
2004. – №4. – С.161-164.
10 Пат. 822775 Україна, МПК (2006) С23F
11/00, F16L 58/02 Спосіб захисту підземних
нафтогазопроводів від корозії / Крижанів-
ський Є.І., Федорович Я.Т., Полутренко М.С.,
Гужов Ю.П., Федорович І.В.; заявник і патен-
товласник Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу. –
№ а2006610107; опубл. 12.05.2008, Бюл. №9,
2008р.
11 Пат. 89709 Україна, МПК (2009) С23F
11/00, F16L 58/02 Спосіб протикорозійного за-
хисту підземних нафтогазопроводів, прокладе-
них в болотних, замулених грунтах, які містять
сульфатредукуючі бактерії / Крижанів-
ський Є.І., Федорович Я.Т., Полутренко М.С.,
Гужов Ю.П., Федорович І.В.; заявник і патен-
товласник Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу. –
№ а200807330; опубл. 25.02.2010, Бюл. №4,
2010 р.
12 Федорович І.В. Методичні аспекти ви-
значення економічних втрат від виникнення
аварій та відмов на лінійній частині магістра-
льних газопроводів / І.В. Федорович, Л.Т. Го-
раль // Збірник наукових праць НУК. – 2010. –
№ 5 (434). – C. 150-155.
13 Федорович І.В. Інновації в системі захи-
сту лінійної частини магістральних газопрово-
дів та їх економічне обґрунтування // Науковий
вісник ІФНТУНГ. – 2011. – №4 (30). – С.45-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-29

Як цитувати

Крижанівський, Є. І., Полутренко, М. С., Федорович, Я. Т., & Федорович, І. В. (2012). Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від корозії. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 7–13. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/371

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>