Кваліметричний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин

Автор(и)

  • Ю. В. Міронов ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. І. Авраменко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

кваліметрія, підйомні агрегати для ремонту свердловин, технічний рівень

Анотація

Метою дослідження є оцінка технічного рівня підйомних агрегатів для ремонту, обслуговування, осво-
єння та випробування нафтових і газових свердловин за якомога ширшою номенклатурою їх моделей. Для
цього зібрано та впорядковано паспортні показники підйомних агрегатів 199 моделей, за ними обчислено
питомі одиничні показники для кваліметричного аналізу: вантажопідйомність, енергоозброєність, матері-
аломісткість. Застосовано регресійний аналіз, за результатами якого отримано емпіричні рівняння, що
описують середньостатистичний технічний рівень за кожним дослідженим показником. Обчислено рей-
тинг кожної моделі за кожним одиничним та загальним приведеним показниками, виявлено моделі найви-
щого технічного рівня та виробників, чия продукція характеризується вищим технічним рівнем. Результа-
ти пропонується застосовувати в проектуванні та освоєнні виробництва нового та придбанні серійного
устаткування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Миронов Ю.В. Определение техническо-
го уровня комплектных буровых установок по
комплексу единичных показателей [Текст] /
Ю.В.Миронов, А.П.Шмидт // Химическое и
нефтегазовое машиностроение. – 1999. – № 12.
– С. 9-11.
2 Крижанівський Є.І. Параметри підйомно-
го комплексу мобільних установок для буріння
і ремонту свердловин [Текст] / Є.І.Крижанів
ський, Ю.В.Міронов // Розвідка та розробка
нафтових і газових родовищ. – 2002. – № 4(5). –
С.95-105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-27

Як цитувати

Міронов, Ю. В., & Авраменко, І. І. (2012). Кваліметричний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 28–44. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/374