Аналіз методів контролю стану технологічної обв'язки нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів

Автор(и)

  • В. С. Цих ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Карпаш ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. М. Басараб Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта», 79058, м. Львів, вул. Липинського, 12

Ключові слова:

технологічний процес, дефект, технічні засоби.

Анотація

Описано важливу проблему нафтогазового комплексу нашої держави – необхідність забезпечення на-
дійної, безпечної та безвідмовної експлуатації технологічної обв’язки нафтоперкачувальних станцій магіс-
тральних нафтопроводів. Обґрунтовано необхідність вирішення такої проблеми шляхом пошуку сучасних
підходів та шляхом застосування спеціальних методик діагностування.
Наведено основні проблеми та описано можливі наслідки, що можуть виникати у випадку порушень
умов протікання основних технологічних процесів на обв’язках нафтопроводів.
Наведено приклади основних пошкоджень технологічних обв’язок нафтоперекачувальних станцій ма-
гістральних нафтопроводів, а також вказано ступінь їхньої небезпеки. Проаналізовано причини виникнення
таких дефектів під дією різноманітних чинників. Вказано можливість виникнення небезпечних негативних
наслідків внаслідок появи описаних пошкоджень.
Проведено огляд основних методів, які можуть використовуватися для контролю технологічних
обв’язок нафтоперекачувальних станцій. Коротко описано основні переваги та недоліки застосування вка-
заних методів. Подано приклади технічних засобів, які мають місце у випадку застосування описаних ме-
тодів контролю.
В результаті проведеного огляду запропоновано використання комплексного підходу до контролю
технологічних обв’язок нафтоперкачувальних станцій магістральних нафтопроводів за допомогою поєд-
нання кількох методів та засобів діагностування. Крім того авторами запропоновані основні способи під-
вищення ефективності такого контролю шляхом проведення більш детального аналізу та вдосконалення
існуючих підходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Самородов А.В. Диагностика и прогно-
зирование остаточного ресурса взрывозащи-
щенного электропривода насосно-компрессор-
ного оборудования нефтехимических произ-
водств / А.В. Самородов // Конкурс: «Обеспе-
чение промышленной и экологической безопа-
сности на взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектах». – Сала-
ват, 2008. – 30 с.
2 Биргер И.А. Техническая диагностика /
И.А. Биргер. – М.: Машиностроение, 1978. –
286 с.
3 Филинов М.В. Подходы к оценке остато-
чного ресурса технических объектов / М.В. Фи-
линов, А.С. Фурсов, В.В. Клюев // Контроль.
Диагностика. – 2006. – №8. – С. 6-16.
4 Карпаш О.М. Технічна діагностика сис-
тем нафтогазопостачання / О.М. Карпаш,
М.П. Возняк, В.М. Василюк. – Івано-Фран-
ківськ: Факел, 2007. – 341 с.
5 Якість продукції. Оцінювання якості. Те-
рміни та визначення [Текст]: ДСТУ 2925-94. –
[Чинний від 1996 – 01 – 01]. – К.: Держспожив-
стандарт України, 1995. – 27 с.
6 Богданов Е.А. Основы технической диаг-
ностики нефтегазового оборудования: учебное
пособие для ВУЗов // Е.А. Богданов. – М.:
Высшая школа, 2006. – 279 с.
7 Биргер И.А. Техническая диагностика //
И.А. Биргер. – М.: Машиностроение, 1978. –
240 с.
8 Клюев В.В. Неразрушающий контроль и
діагностика: справочник; под ред. В.В. Клюева.
– М.: Машиностроение, 2003. – 386 с.
9 Соснин Ф.Р. Неразрушающий контроль.
Справочник: в 8 т.; под ред. В.В. Клюева. – М.:
Машиностроение, 2003. – 2005.
10 Ермолов И.Н. Методы и средства нераз-
рушающего контроля качества / И.Н. Ермолов,
Н.Я. Осташин. – М.: Высшая школа, 1988. –
298 с.
11 Сухоруков В.В. Неразрушающий конт-
роль: в 5 кн.; под ред. В.В. Сухорукова. – М.:
Высшая школа, 1992.
12 Дубов А.А. Метод магнитной памяти
металла и приборы контроля. – М.: Энерго-
диагностика, 2001.
13 Алешин Н.П. Методы акустического
контроля металлов / Н.П. Алешин. – М.:
Машиностроение, 1989. – 182 с.
14 Кузнецов Н.С. Теория и практика нера-
зрушающего контроля изделий с помощью аку-
стической эмиссии / Н.С. Кузнецов. – М.:
Машиностроение, 1998.
15 Гриб В.В. Диагностика технического
состояния оборудования нефтегазохимических
производств / В.В. Гриб. – М.: Изд-во ЦНИИ-
ТЭнефтехим, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-08-31

Як цитувати

Цих, В. С., Карпаш, О. М., & Басараб, Р. М. (2012). Аналіз методів контролю стану технологічної обв’язки нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 45–54. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/375

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають