Один із методів вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини при бурінні в сланцевих відкладах

Автор(и)

  • І. І. Чудик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. І. Різничук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. Р. Юрич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

буріння, сланцевий газ, глинистий сланець, бурові промивні рідини

Анотація

Забезпечення України газом бачиться у видобуванні сланцевого газу, колекторами якого є глинисті по-
роди, схильні до набухання. Провівши аналіз методів попередження ускладнень, які можуть виникнути при
бурінні в глинистих сланцях, бачимо, що поширеними на практиці методами є збільшення густини бурового
розчину, яке веде до пластичної деформації, і зміщення порід у cтовбур свердловини та використання інгі-
буючих бурових розчинів на водній основі, що призводить до надмірного зволоження глинистих сланців вод-
ним фільтратом. Перспективною може стати паливно-бітумна ванна, склад і рецептура якої розроблені в
лабораторних умовах і яка потребує підтвердження своєї ефективності дослідженнями в умовах, набли-
жених до пластових

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Ахмадеев Р.Г. Химия промывочных и
тампонажных жидкостей [Текст] / Р.Г. Ахма-
деев, B.C. Данюшевский. - М.: Недра, 1981. –
151 с.
2 Басарыгин Ю.М. Осложнения и аварии
при бурении нефтяных и газовых скважин
[Текст] / Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов,
Ю.М. Проселков. – М.: Недра, 2000. – 677 с.
3 Белов В.П. Образование каверн при бу-
рении [Текст] / В.П. Белов. – М.: Недра, 1970. –
152 с.
4 Енергетичні ресурси та потоки; під заг.
ред. А.К. Шидловського. – К.: Українська ен-
циклопедичні знання., 2003. – 472 с.
5 Книга инженера по растворам ЗАО
«ССК» [Текст] / В.Н. Губанов, Д.В. Лопатин,
В.С. Сычев, А.А. Толстоухов. – М.: Гаруcс,
2006. – 549 с.
6 Коржуев A.C. Упрочнение неустойчивых
горных пород при бурении скважин [Текст] /
A.C. Коржуев, В.А. Никишин, В.А. Бочко. – М.:
Недра, 1969. – 152 с.
7 Коцкулич Я. С. Бурові промивні рідини
[Текст] : підручник / Я.С. Коцкулич, М.І. Орин-
чак, М. М. Оринчак. – Івано-Франківськ:
ІФНТУНГ Факел, 2008. – 500 с.
8 Коцкулич Я. С. Буріння нафтових і газо-
вих свердловин [Текст]: підручник / Я. С. Коц-
кулич, Я. М. Кочкодан. — Коломия: ВІК, 1999.
— 504 с.
9 Кудряшев Б. Б. Бурение скважин в осло-
жненных условиях [Текст] / Б.Б. Кудряшев,
A.M. Яковлев. – М.: Недра, 1987. – 269 с.
10 Михеев B.Л. Технологические свойства
буровых растворов [Текст] / B.Л. Михеев. - М.:
Недра, 1979. – 239 с.
11 Перспективи нарощування геологороз-
відувальних робіт національною акціонерною
компанією «Нафтогаз України» до 2015 / Олек-
сандр Зейкан, Василь Гладун, Петро Чепіль,
Петро Максимчук // Геологія і геохімія горю-
чих копалин. – 2011. – №1-2(154-155). – С. 59-
61.
12 Оринчак М.І. Гідрофобно-адгезійна
ванна / М.І. Оринчак, М.М. Оринчак // Розвідка
і розробка нафтових і газових родовищ. – 2007.
– № 4(28). – С. 128-131.
13 Оринчак М.І. Гідрофобно-бітумна ван-
на / М.І. Оринчак, М.М. Оринчак // Розвідка і
розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. –
№ 2(30) – С. 67-71.
14 Оринчак М.І. Паливно-бітумна ванна /
М.І. Оринчак, А.І. Різничук, М.М. Оринчак,
О. С. Бейзик // Розвідка і розробка нафтових і
газових родовищ. – 2011. – № 3(40). – С. 90-95.
15 Спивак А.И. Разрушение горных пород
при бурении скважин [Текст] / А.И. Спивак,
А.Н. Попов. – М.: Недра, 1979. – 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-11

Як цитувати

Чудик, І. І., Різничук, А. І., & Юрич, А. Р. (2012). Один із методів вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини при бурінні в сланцевих відкладах. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 55–62. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/376

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>