Аналіз і раціоналізація конструкції піногенеруючого устаткування або пристрою

Автор(и)

  • В. М. Савик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. М. Лях ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. М. Вакалюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. В. Солоничний ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

піногенератор, аератор, пінистий розчин, піногенеруючий пристрій, аеровані рідини, піноутворення, промивання свердловин пінами.

Анотація

Висвітлено актуальність проблеми, пов’язаної з необхідністю промивання свердловин пінистими роз-
чинами у процесі їх буріння і освоєння. Наведено окремі характерні ознаки аерованих рідин і пінистих роз-
чинів та приклади їх застосування на конкретних родовищах. Описано основні вимоги до аерованих рідин
та пінистих розчинів, а також позитивні ефекти, які можна отримати при правильному їх використанні.
Здійснено огляд способів отримання пін та досягнення належного ефекту диспергування.
Проведено широкий аналітичний огляд різноманітних типів піногенеруючих пристроїв і наведені їх
структурні схеми. Розроблено структурну схему найбільш ефективного піногенеруючого пристрою.
Даються рекомендації щодо раціоналізації конструкції піногенеруючого устаткування. Описано конструк-
цію та принцип роботи запропонованої нової конструкції піногенеруючого пристрою.
У висновках дається настанова та рекомендації щодо подальших напрямів дослідження та вдоскона-
лення піногенеруючого устаткування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Марухняк В.М. Геологотехнологічні
проблеми розкриття горизонтів з аномально
низькими пластовими тисками та гранулярни-
ми колекторами в Західному регіоні України /
В.М. Марухняк // Мінеральні ресурси України.
– 2005. - №1. - С. 35-37.
2 Коцкулич Я.С. Буріння нафтових і газо-
вих свердловин. [Текст] / Я.С.Коцкулич,
Я.М. Кочкодан. – Коломия: ВПТ "Вік", 1999. –
504 с.
3 Амиян В.А. Повышение качества вскры-
тия пласта [Текст] / В.А. Амиян, А.В. Амиян //
Обзорная информация. – М.: ВНИИОЭНГ,
1985. – Сер. бурение.
4 Мислюк М.А. До оцінки первинного роз-
криття горизонтів на родовищах України.
[Текст] / М.А. Мислюк, І.М. Ковбасюк,
В.М. Стасенко, М.В. Гунда // Нафтова і газова
промисловість. – 2005. – № 6. – С.17-19.
5 Яковлев A.M. Бурение скважин с пеной
на твердые полезные ископаемые. [Текст] /
A.M. Яковлев, В.И. Коваленко. – Ленинград:
Недра, 1987. – 128 с.
6 Патент України № 55531, С2 7B01F3/04.
E02B8/08. Пристрій для насичення рідини
газом / Романцов В.П., Доброногов В.Г., Булга-
ков О.Б., Булгаков Б.Б., - № 2000106011. Заявл.
24.10.2000. Опубл. 15.04.2003.
7 Пат. 2054312 С1 Российской Федерации,
МПК 6B01F5/04. Пеногенератор / Толок-
нов И.И., Коломиец A.M., Прокшиц В.И.,
Певзнер В.П., Максаков В.И. -№ 4666628/26.
Заявл. 24.03.89. Опубл. 20.02.96.
8 Пат. 2047488 С1 Российской Федерации,
МПК 6В28С5/38. Пеногенератор / Пылаев А.Я.
– № 5059402/33. Заявл. 20.08.92. Опубл.
10.11.95.
9 Розробка та впровадження комплексу
технологічних заходів для закінчування сверд-
ловин в умовах гранулярних колекторів з
АНПТ в Західному регіоні та Криму: Заключ-
ний звіт про науково-дослідну роботу за дого-
вором №16/03 з НАК "Надра України". – Пол-
тава, 2003.
10 Кузьменко М.М. Технические средства
для приготовления буровых растворов //
Обзорная информация. Сер. Техника, техноло-
гия и организация геологоразведочных работ. –
М: ВИЭМС, 1991.
11 Патент України № 35717, МПК
В01F3/4, E02B8/00. Піногенеруючий пристрій /
Лях М.М., Савик В.М., Лужаниця О.В., Тимо-
шенко В.М., Фурса Р.П., Вакалюк В.М. -
№ а2006108923. Заявл. 10.08.2006. Опубл.
10.10.2008. Бюл. №19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-07-10

Як цитувати

Савик, В. М., Лях, М. М., Вакалюк, В. М., & Солоничний, Я. В. (2012). Аналіз і раціоналізація конструкції піногенеруючого устаткування або пристрою. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 63–69. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/377

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>