Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу за низькочастотного навантаження

Автор(и)

  • Л. Я. Побережний ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. Ю. Пиріг ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

переднавантаження, низькочастотна втома, довговічність, кінетика деформації, ресурс безпечної експлуатації.

Анотація

Проведено моделювання процесу укладання трубопроводу S та J-методами з метою виявлення впливу
передексплуатаційного навантаження в циклі укладання на деформаційну поведінку основного металу та
зварного з'єднання трубопроводу в процесі експлуатації, його втомну довговічність та ресурс безпечної
експлуатації. За результатами втомних випробовувань за схемою навантаження чистим згином з часто-
тою навантаження 0,8 Гц побудовано криві низькочастотної втоми зразків з основного металу та зварно-
го з’єднання морського трубопроводу з переднавантаженням та без нього. Встановлено деякі закономірно-
сті впливу рівня механічних напружень та передексплуатаційних навантажень на ресурс безпечної експлу-
атації основного металу та зварного з’єднання морського трубопроводу та доведено необхідність ураху-
вання передексплуатаційних навантажень при встановлені ресурсу роботи та залишкового ресурсу безпеч-
ної експлуатації морських трубопроводів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Бошкова И.Л. Трубопроводный транс-
порт и переработка продукции морских сква-
жин: учебное пособие / И.Л. Бошкова. –
О.: Одесская государственная академия холода,
2010. – 144 с.
2 Бородавкин П.П. Морские нефтегазовые
сооружения: Учебник для вузов. Часть 2. Тех-
нология строительства / П.П. Бородавкин. – М.:
ООО Недра-Бизнесцентр, 2007. – 408 с.: ил.
3 Крижанівський Є.І. Установка для ком-
плексних досліджень малоциклової втоми ма-
теріалу морських трубопроводів у робочих се-
редовищах / Є.І.Крижанівський, Л.Я. Побереж-
ний // Нафт. і газова пром-сть. – 2001. – № 5. –
С. 44-45.
4 Труфяков В.И. Усталость сварных сое-
динений / В.И. Труфяков. – К.: Наукова думка,
1973. – 216 с.
5 Капустин К.Я. Строительство морских
трубопроводов / К.Я. Капустин, М.А.Камышев.
– М.: Недра, 1982. – 207 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-08-27

Як цитувати

Побережний, Л. Я., & Пиріг, Т. Ю. (2012). Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу за низькочастотного навантаження. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 87–96. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/380

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають