Мольні частки псевдокомпонентів конденсату за рівнянням Пенга-Робінсона і даними фракційного складу

Автор(и)

  • В. В. Музика НАК «Нафтогаз України», ДК «Укргазвидобування», філія УкрНДІгаз, 61010, м. Харків, Красношкільна набережна, 20, тел. (057) 7304619

Ключові слова:

моделювання, фазова рівновага, вуглеводні

Анотація

Стисло викладенo метод знаходження мольних часток псевдокомпонентів конденсату за рівнянням
стану Пенга-Робінсона та даними фракційного складу (відгону). Лабораторні аналізи конденсатів зазвичай
дають обмежений опис важких компонентів. Вуглеводні, важчі за гексан, зазвичай поєднують у фракцію
C7+ з виміряною молекулярною вагою і відносною густиною. Рівняння стану Пенга-Робінсона може бути
використане для точного розрахунку констант рівноваги сумішей. Шіфт-параметр, що виражений функ-
цією відносної температури для певних компонентів, також використано у цих дослідженнях. Наведено
приклади використання програми для розрахунку молекулярної маси і густини багатокомпонентних сумі-
шей. Оскільки кубічні рівняння стану мають власні обмеження, і рівняння Пенга-Робінсона не є винятком,
правомірність для нових розрахунків полягає у поєднанні простоти і точності. Вони дають відмінні ре-
зультати для всіх конденсатів, отримана прийнятна відповідність між розрахованою густиною конденса-
ту та експериментальними значеннями його густини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Peng, D. Y. & Robinson D. B. A New Two-
Constant Equation of State / Ind. & Eng. Chem.
Fund., 1976 / 15(1) — pp. 59-64.
2 Antonin Chapoy. Phase behavior in
water/hydrocarbon mixtures involved in gas
production systems /These pour obtenir le grade de
Docteur de l’Ecole des Mines de Paris Spécialité
“Génie des Procédés”, 2004.
3 IngolfSøreide. Improved phase behavior
predictions of petroleum reservoir fluids from a
cubic equation of state. A Dissertation for the
Fulfillment of Requirements for the Degree of
DoktorIngeniør / The Norwegian Institute of Technology
Department of Petroleum Technology and
Applied Geophysics, 1989 – second printing, 1994.
4 Брусиловский А. И. Фазовые превраще-
ния при разработке месторождений нефти и
газа [Текст]. — М.: Изд. Дом «Грааль», 2002 —
578 с.
5 Акберов Р. Р. Особенности расчёта фазо-
вого равновесия пар-жидкость многокомпо-
нентных систем при использовании уравнения
Соава-Редлиха-Квонга [Текст] // Теоретические
основы химической технологии. – 2011. – Т. 45.
– № 3. – С. 329-335.
6 Конденсаты газовые. Технологическая
классификация [Текст] : ОСТ 51.58-79. – [Срок
введения с 1 января 1980 г.].
7 Whitson, C. H. Characterizing Hydrocarbon
Plus Fractions / Paper EUR 183 presented at the
European Offshore Petroleum Conference and
Exhibition in London, 1980 / pp. 21-24.
8 Hosein, R., &Dawe, R. A. TBP and Chromatographic
Data for Gas Condensates Characterization
/ J. of Petrol. Sci. and Eng., 2011 / 75(3-4)
— pp. 283-288.
9 Hosein, R., Dawe, R. A.,Mahmood A. Peng-
Robinson Equation of State Predictions for Gas
Condensate Before and After Lumping /Advances
in Petroleum Exploration and Development, 2011 /
2(2) — pp. 41-46.
10 Нефтепродукты. Методы определения
фракционного состава [Текст] :
(ISO 3405-88) :ГОСТ 2177-99. – [Взамен ГОСТ
2177-82]. – Минск : Межгосударственный совет
по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции, 2003.
11 Методы расчёта теплофизических
свойств газов и жидкостей [Текст] / ВНИПИ-
Нефть, Термодинамический Центр В/О «Неф-
техим». – М.: Химия, 1974. – 248 с.
12 Stratiev D., Tzingov T., Shishkova I.
Evaluation of feasible ways for refinery naphtha
streams processing /44th International Petroleum
Conference, Bratislava, 2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-09-07

Як цитувати

Музика, В. В. (2012). Мольні частки псевдокомпонентів конденсату за рівнянням Пенга-Робінсона і даними фракційного складу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 97–105. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/381

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ