Вибір місць оптимального розташування головних розподільчих підстанцій (розподільчих пунктів) у нафтопромислових електричних мережах із врахуванням ліній зовнішнього живлення

Автор(и)

  • Ю. Ф. Романюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. В. Соломчак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. О. Соломчак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

нафтогазовий промисел, система електропостачання, розподільча підстанція, розподі- льчий пункт, центр електричних навантажень, дисконтовані витрати, оптимізація, алгоритм розрахунку.

Анотація

Запропоновано алгоритм розрахунку місць оптимального розташування головних розподільчих підста-
нцій (ГРП) і розподільчих пунктів (РП) систем електропостачання нафтогазових промислів з врахуванням
ліній зовнішнього живлення. За критерій оптимізації вибрано дисконтовані витрати, що враховують як
капітальні вкладення на спорудження електричної мережі, так і витрати на її експлуатацію. Показано, що
за однакових номінальних напруг розподільчої мережі та лінії зовнішнього живлення РП місце його опти-
мального розташування значно зміщене відносно центра електричних навантажень (ЦЕН) в напрямку
джерела живлення, а у випадку підвищення номінальної напруги лінії живлення при спорудженні ГРП її ко-
ординати практично збігаються з координатами ЦЕН. Шляхом мінімізації цільової функції дисконтованих
витрат одержано аналітичні вирази для визначення координат оптимального розміщення ГРП (РП) з вра-
хуванням лінії зовнішнього живлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Методика определения экономической
эффективности капитальных вложений в енер-
гетику: ГКД-340000002-97. [Чинна від 1997]. –
К.: Минэнерго Украины, 1997. – 103 с.
2 Романюк Ю. Ф. О выборе места оптима-
льного расположения центральной распредели-
тельной трансформаторной подстанции /
Ю. Ф. Романюк, С. С. Шнерх // Электрические
сети и системы. – 1972. – Вып. 11. – С. 138-141.
3 Романюк Ю.Ф. Електричні системи та
мережі: навч. посібник / Ю.Ф.Романюк. – К.:
Знання, 2007. – 292 с.
4 Рокотян С.С. Справочник по проектиро-
ванию электроэнергетических систем / С.С. Ро-
котян, И.М. Шапиро. – М. : Энергоатомиздат,
1985. – 352 с.
5 Суходоля О. М. Економічна оцінка ефек-
тивності іноваційних проектів (енергозберігаю-
чих заходів) / О.М.Суходоля // Електропанора-
ма. – 2002. – № 5. – С. 37-40.
6 Укрупненные показатели стоимости
сооружения (реконструкции) подстанций 35-
750 кВ и линий электропередачи напряжением
6, 10-750 кВ: СТО 56947007-29.240.014 – [Чин-
ний від 18.04.2008] – 2008. - 13 с. – (Стандарт
организации ОАО РАО «ЕЭС России»).

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-09-07

Як цитувати

Романюк, Ю. Ф., Соломчак, О. В., & Соломчак, А. О. (2012). Вибір місць оптимального розташування головних розподільчих підстанцій (розподільчих пунктів) у нафтопромислових електричних мережах із врахуванням ліній зовнішнього живлення. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 129–134. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/385

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ