Будова та фаціальні особливості літологічно-екранованого покладу продуктивного горизонту Г-62 Kобзівського газоконденсатного родовища

Автор(и)

  • С. Кривуля Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна набережна, 20
  • А. Лагутін Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна набережна, 20
  • А. Загороднов Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна набережна, 20
  • О. Горяйнова Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна набережна, 20
  • С. Повєрєнний Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна набережна, 20

Ключові слова:

відклади, керн, гама-каротаж, теригенний матеріал, течія.

Анотація

Наведено загальні відомості про Кобзівське родовище, що є складним за своєю геологічною будовою і
великим за кількістю видобувних запасів газу. Cтисло охарактеризовано його тектонічну будову та фаці-
альні, літофізичні й петрографічні властивості порід колекторів та порід покришок. Газоносність родо-
вища пов’язана з відкладами ассельського та гжельського ярусів нижньої пермі та верхнього карбону. В
продуктивній товщі виділено 15 горизонтів, які складені вкрай невитриманими колекторами з плямистим
розповсюдженням по латералі, що обумовило наявність існування 37- ми не пов’язаних між собою покладів
газу з різними рівнями газоводяних контактів. Виявлено, що їх розташування, в основному, контролюється
літологічним фактором, тому поклади газу, як правило, літологічно екрановані або літологічно обмежені.
Основним за запасами є горизонт Г-62 картамиських відкладів верхнього карбону (С3kt). На його при-
кладі проаналізовано умови формування неантиклінальної літологічно екранованої пастки вуглеводнів. По-
будовано літофаціальну карту-схему, де виділені ділянки розвитку відкладів глибоководної затоки, аванде-
льти та дельти. В межах дельтових рівнин виявлено ділянки боліт та озер. Розглянуто умови формування
осадів, визначено напрямки переміщення теригенного матеріалу. Доведена можливість формування до-
статньо великих покладів вуглеводнів у неантиклінальних пастках, що підтверджує перспективність про-
ведення пошуково-розвідувальних робіт на схилах відомих антиклінальних структур, а також на схилах
западини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Звіт по договору № 10-ГФ-03 на прове-
дення сейсморозвідувальних досліджень МСГТ
(3D) на Кобзівському родовищі / ЗАТ «Укр-
нафтогазгеофізика»; керівники: Золотаренко
В.В., Гаращенко В.П. - К., 2006. – 352 с.
2 Проект пошуково-розвідувальних робіт
на Кобзівській площі: звіт про НДР заключний
/ УкрНДІгаз; керівники: А.Лагутін, О.Тхор-
жевський, Й.Засядчук. – 52.359/2000-2000. –
Х., 2000. – 50 с.
3 Геолого-економічна оцінка нижньоперм-
сько-верхньокам’яновугільних відкладів (Р1-С3)
Кобзівського ГКР (Харківська область, станом
на 1.01.2011 р): Звіт (заключний) / УкрНДІгаз;
Керівники: А.Лагутін, О.Горяйнова, А.Загород-
нов. – 52.413/2006-2010. – Х., 2011. – 2771 с.
4 Муромцев В.С. Электрометрическая гео-
логия песчаных тел литологических ловушек
нефти и газа – В.С. Муромцев. – Л.: Недра,
1984. – 502 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Як цитувати

Кривуля, С., Лагутін, А., Загороднов, А., Горяйнова, О., & Повєрєнний, С. (2012). Будова та фаціальні особливості літологічно-екранованого покладу продуктивного горизонту Г-62 Kобзівського газоконденсатного родовища. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 135–144. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/386