Розробляння техніко-технологічних заходів, спрямованих на підвищення газоконденсатовилучення у свердловинах морських родовищ ДАТ “Чорноморнафтогаз” із використанням кавітаційно-пульсаційних технологій

Автор(и)

  • Я. М. Фем’як ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. О. Шарко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

продуктивні відклади, кавітація, гідродинамічний кавітатор.

Анотація

Розглядається питання щодо підвищення продуктивності роботи газових та газоконденсатних свер-
дловин на родовищах шельфової зони Чорного та Азовського морів, які розробляються ДАТ «Чорноморна-
фтогаз». Основна увага приділена збільшенню термінів міжремонтного періоду експлуатації видобувних
свердловин шляхом розробки та впровадження в промислову практику новітніх технологій і технічних за-
собів, спрямованих на інтенсифікацію продуктивних відкладів.
Результати проведених досліджень свідчать, що за допомогою спеціального пристрою-кавітатора на
вибої і в привибійній зоні свердловини послідовно створюються численні пухирці різних розмірів, заповнені
газом або повітрям. Ці пухирці, потрапивши до зони високого тиску, лускають з виникненням ударних
хвиль тиску різної амплітуди і широкого спектра гармонік, які, накладаючись, формують у пористому се-
редовищі привибійної зони свердловини нерівномірне поле тисків, під впливом якого відбувається очищення пор
від осадів, розширення та закріплення тріщин, осадження пластової води в підошовні зони колектора під дією
гравітаційних сил. У такий спосіб підвищується проникність привибійної зони продуктивного пласта з відповід-
ним підвищенням або відновленням продуктивності свердловини і уможливлюється видалення води і гідратних
шарів з поверхні порід привибійної зони, що й забезпечує подальше збільшення міжремонтного періоду роботи
свердловини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Технология ударно-волнового воздейст-
вия на призабойную зону нефтяных и газовых
скважин / А.В. Кучернюк, В.А. Кучернюк,
С.М. Давыденко, В.М. Сова, М.Ю. Максимчук
// Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Акту-
альні проблеми розвитку нафтогазової галузі».
– Київ: ВАТ „УкрНГІ”, 2006. – С. 47-48.
2 До питання термодеструктивної дії на
породи продуктивних пластів / В.М. Світлиць-
кий, Б.Б. Синюк, О.О. Іванків // Матеріали
міжнар. наук.-техн. конф. «Актуальні проблеми
розвитку нафтогазової галузі». – Київ: ВАТ
„УкрНГІ”, 2006. – С. 52-55.
3 Технологічний адаптивний комплекс
струминно-вакуумної дії / С.П. Шевчук,
В.М. Сліденко, О.В. Саливон, С.П. Шевчук,
В.М. Сліденко, О.В. Саливон // Матеріали
міжнар. наук.-техн. конф. «Актуальні проблеми
розвитку нафтогазової галузі». – Київ: ВАТ
„УкрНГІ”, 2006. – С. 46-47.
4 Інфрачастотна хвильова технологія під-
вищення продуктивності нафтових свердловин
/ В.М. Сліденко, С.П. Шевчук, Л.К. Лістовщик
// Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Акту-
альні проблеми розвитку нафтогазової галузі».
– Київ: ВАТ „УкрНГІ”, 2006. – С. 45-46.
5 Ибрагимов Л.Х. Интенсификация добычи
нефти с применением генераторов затопленных
турбулентных струй и адиабатных двухфазных
потоков / Л.Х. Ибрагимов // Нефтегазопромыс-
ловое дело. – 1996. – №6. – С. 44 - 49.
6 Методика і аналіз експериментальних
даних досліджень роботи вихрового гідродина-
мічного пульсатора / Р.С. Яремійчук, В.Р. Воз-
ний, Я.М. Фем’як, Я.Я. Якимечко // Нафтова і
газова промисловість. – 2008. – №1. – С. 19–21.
7 Розроблення методики практичного роз-
рахунку оптимізації кавітаційно-пульсаційного
методу інтенсифікації припливу вуглеводнів /
В.Р. Возний, С.О. Овецький, Я.М. Фем’як,
М.В. Марусич // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2008. – №2. – С. 35–37.
8 Яремийчук Р.С. Использование кавита-
ционно-пульсационной технологии для умень-
шения энергозатрат при бурении скважин /
Р.С. Яремийчук, В.Р. Возный, Я.М. Фемяк //
Нефтяное хозяйство. – 2011. – №10. –С. 91–93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-04

Як цитувати

Фем’як, Я. М., & Шарко, В. О. (2012). Розробляння техніко-технологічних заходів, спрямованих на підвищення газоконденсатовилучення у свердловинах морських родовищ ДАТ “Чорноморнафтогаз” із використанням кавітаційно-пульсаційних технологій. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 151–157. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/388

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають